מסעם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפולין

שרית לוי saritl001@walla.com 1 פרופ' זהבית גרוס 2
1האגף לטיפול באדם עם מש"ה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2מרכז ואן גלדר לחקר הוראת שואה, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

רקע- באוגוסט 2015 הוציא האגף לטיפול באדם עם מש"ה שבמשרד הרווחה, את המשלחת השישית של אנשים עם מש"ה למחנות בפולין.

מדובר בתופעה חדשנית, העולה בהלימה עם רוח האמנה ועם החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

המשלחת מנתה 21 אנשים בוגרים עם מש"ה, מרביתם ברמות הקלות של המוגבלות השכלית ו-10 אנשי צוות מלווים.

הוחלט לחקור את הנושא, במסגרת לימודי תואר שני בביה"ס לחינוך של אוניברסיטת בר אילן.

מטרה- מטרת המחקר הינה לחקור את חווייתם של משתתפי המסע עם המוגבלות השכלית, מנקודת מבטם.

שיטת המחקר- איכותנית, המתבססת בעיקר על תצפיות וראיונות.

ממצאים, מסקנות והמלצות- בתהליך גיבוש סופיים (אמור להסתיים תוך חודשים ספורים ויהיה מוכן לכנס).

הערה: הנושא מתכתב היטב עם נושא הכנס של עוצמה והעצמה. ככל הנראה אחת מן התמות תהיה נושא של כוחות וחוזקות שגילו משתתפי המסע וזאת למרות הקשיים הרבים והצורך שלהם בתמיכות. כלומר, המסע לפולין כבעל פוטנציאל להעצמה אישית. מדובר במסע עוצמתי ומעצים, כאשר חלק מהמשתתפים אף דיווחו על שינוי אישי שהתרחש בהם כתוצאה מהשתתפותם במסע המטלטל הזה.

שרית לוי
שרית לוי
משרד הרווחה
Powered by Eventact EMS