יתרונות מודל "השילוב השוויוני" במוסיקה להיכרות משמעותית בין קהילות

mlakol.info@gmail.com 1 נילי בן דור 2 שרון גנות 3
1יזמות חברתית, אוריל'ה מוסיקה בקהילה, כפר סבא
2מפקחת ארצית לניהול ידע, תורה והדרכה, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית, משרד העבודה והרווחה, ירושלים
3מנהלת ידע ושותפויות, קרן שלם, בית דגן

רציונל/ רקע:
מיזם "מעבר לקול" מציע לזמרים חובבים מהקהילה הרחבה והקהילה המיוחדת לשיר יחד בהרכב שירה מקצועי הפועל על פי מודל "השילוב השוויוני".
השילוב השוויוני הנו מודל חדשני, פרי פיתוח משותף ל "אוריל`ה מוסיקה בקהילה" וקרן שלם אשר שמו להם למטרה לפתח במיזם כלים חברתיים בתחומי שילוב והיכרות בין קהילות.
עוד שותפים למיזם הייחודי קרנות הביטוח הלאומי והאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית במשרד העבודה והרווחה.

אנו מבקשים להציג בכנס סדנה ייחודית שתשלב שירה, הצגת המודל ושיח עם הלהקה.

להלן מבנה הסדנה:
15 דקות: חברי הלהקה יבצעו 2-3 שירים.
15 דקות: הצגת מטרות הפרויקט, רציונל ההפעלה והחזון על ידי הצוות המקצועי המלווה את הלהקה.
15 דקות: פאנל/שיח עם חברי הלהקה עם ובלי מוגבלויות.

מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות):
בלהקת מעבר לקול 20 זמרות וזמרים בוגרים מהקהילה הרחבה והקהילה המיוחדת והיא פעילה לאורך השנה בחזרות אחת לשבוע בקונסרבטוריון בכפר סבא, כמו כן הלהקה מבצעת הופעות, שיתופי פעולה עם אומנים, הקהילה הרחבה והאקדמיה.

ממצאים:
חברי הלהקה והצוות המקצועי המלווה אותה מעלים סוגיות מעניינות ומרתקות כגון:
-שילוב סימטרי בין אנשים עם ובלי מוגבלויות
-חוויות של אנשי מקצוע בתחום, המשתתפים כחברים מן השורה בלהקה.
-חוויות של אנשים עם מוגבלות והמשמעות האמיתית והאותנטית של קבוצת השווים שיש בה גם אנשים ללא מוגבלות.
-אחריות חברתית משותפת.

מסקנות והמלצות יישומיות:
לאחר שנתיים של פעילות, ניתן על ידי הצגת מטרות הפרויקט, רציונל ההפעלה והחזון על ידי הצוות המקצועי המלווה את הלהקה, ללמוד על המודל ולהקים להקות נוספות ברחבי הארץ.

אורי שחר
אורי שחר
Powered by Eventact EMS