משמעות היחסים/קשרים בחייהן של נשים המתמודדות עם התמכרות לסמים: פרספקטיבה אקו-סיסטמית

ד"ר מיכל איציק ד"ר חיה פאסיק
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל

רציונאל/רקע: המחקר חושף את חוויות הקשרים בחייהן של נשים מכורות "נקיות" שעברו גמילה בישראל. הספרות מציגה שלוש תיאוריות עיקריות בהתייחס לצרכים ולחוויות של נשים המתמודדות עם התמכרות לסמים: התיאוריה התרבותית-יחסים בין אישיים, התיאורייה החברתית-סביבתית והתיאוריה של טראומה. מרבית המחקרים משתמשים בתיאורייה אחת לנתח את חוויות הנשים את ההתמכרות. המטרה של המחקר הנוכחי היא להשתמש בגישה אינטגרטיבית להעמקת ההבנה שלנו את חוויות הנשים "הנקיות" המתמודדות עם התמכרות לסמים. הקול האותנטי של הנשים שהשתתפו במחקר זה איפשר לנו להבין לעומק את כוחותיהן ואת צרכיהן.

שיטת המחקר: איכותנית. המחקר הנוכחי מבוסס על הגישה האינטרפטיבית פנומונולוגית. המחקר כולל ראיונות עומק, מובנים למחצה, עם 12 נשים המתמודדות עם התמכרות לסמים, בגילאי 20-33, ש"נקיות" מסמים לפחות שנה. הראיונות הוקלטו, שוכתבו ונותחו על ידי יחידות משמעות וקטגוריות.

ממצאים: התמות המרכזיות שעלו בראיונות היו: (1) אשליית הכוח והביטחון ביחסים עם אחרים: משפחת המוצא, בני זוג ואלוהים, (2) בדידות, פחד וחוסר אמון תוצר של חוויות טראומטיות, (3) סטיגמה חברתית ותרבותית מבוססת מגדר המיוצגת על ידי אנשי המקצוע הטיפוליים. (4) הדרך להחלמה מובנית ונחווית כקשר תומך מצד אנשי טיפול, שמאפשר להם לפתח את היכולת לאמפטיה לאחר.

מסקנות: הדיון מציג איך החוויות של נשים "נקיות" המתמודדות עם התמכרות לסמים נחלקות לשלוש רמות, בהתבסס על הפרספקטיבה האקו-סיסטמית: האקו-סיסטם הפנימי של ה"אני", האקו-סיסטם החיצוני של יחסים עם אחרים, והאקו-סיסטם של ה"אני" והחברה. המחקר מציג גם השלכות למדיניות ולפרקטיקה עם נשים המתמודדות עם התמכרות לסמים, בהתבסס על התפיסה של gender mainstreaming.

Powered by Eventact EMS