כישורי אילתור תיאטרליים לעובדים סוציאליים

עשהאל רומנלי assael@gmail.com
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה עברית, ירושלים
המכון להעשרת יחסים, המרחב הפוטנציאלי, ירושלים

״אם המטפל לא יכול לשחק, אז עדיף שלא יהיה מטפל״ דונלד ויניקוט (1971)
היכולת לשחק ולהיות ספונטני בטיפול פסיכו-סוציאלי נמצא כמרכיב שתורם ליצירת הקשר והצלחת הטיפול. רגעי האלתור המתוארים בספרות המקצועית, "רגעי עכשיו", הם רגעים בהם המטפל והפונה יוצרים יחד, באופן ספונטני, חוויה חדשה המשנה מבנים מחשבתיים ומאפשרת שינוי בתהליך הטיפול הפסיכו-סוציאלי. רגעים אלה אינם ניתנים לתכנון, והם תוצאה של פתיחות וגמישות של המטפל, תוך כדי הקשבה לחווית הפונה.
סדנה זו מבוססת על מחקר פעולה ייחודי, שבמרכזו הקורס החדשני "אילתור דרמטי למטפלים", הכולל מרכיבים תאורטיים וחווייתיים. קורס זה הועבר בהצלחה במהלך שלוש שנים בבי"ס לע"ס באוניברסיטה העברית בירושלים.
תוצאות המחקר מראות כי ההכשרה מחזקת את יכולות הגמישות, נוכחות טיפולית, בטחון עצמי והנאה של המשתתפים.
בסדנה חוויתית זו נלמד ונשחק עם מושגים הבסיסיים של עולם האילתור התיאטרלי שיכולים לתרום ליכולתנו כמטפלים להיות נוכחים ויצירתיים בחדר. הסדנא תתחיל בהסבר תיאורטי קצר, ורובה תורכב מתרגילי אילתור בזוגות ובקבוצות קטנות. בסוף יהיה זמן לרפקסיה, שאלות ומשוב.

אין צורך בניסיון קודם בתיאטרון, רק סקרנות ורצון לשחק.

הסדנא פיזית - נא לבוא בבגדים נוחים וגרביים.

עשהאל רומנלי
עשהאל רומנלי
תב"ן שמעון חכם, ירושלים
Powered by Eventact EMS