הנגשה שפתית ותרבותית לילדי עובדים זרים

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
מחוז מרכז, מאוחדת, ראש העין

רקע

מאוחדת הקופה היחידה המבטחת את ילדי העובדים הזרים בישראל (יע"ז). במאוחדת מחוז מרכז מבוטחים 4,472 ילדים.

הילדים מגיעים מארצות מוצא שונות: אריתריאה, פיליפינים, סודן. המשפחות דוברות בעיקר טיגרינית ואינם דוברי אנגלית.

המטפלים נתקלים בקושי תקשורתי וחוסר שת"פ עם המשפחות המתבטא: בקושי במימוש זכויות רפואיות, הבנה מוטעית של הזכאות הרפואית, אי הבנה של הנחיות רפואיות, אשפוזים חוזרים וקושי בחינוך לבריאות. בנוסף חוסר שביעות רצון מהטיפול, תסכול, תחושת קיפוח, כעס ואף אלימות מילולית ופיסית.

תכנית ההתערבות כללה 4,472 מבוטחים מאוחדת. וכן 1633 ילדי עובדים זרים אשר אינם מבוטחים בביטוח והצטרפו בעקבות התוכנית.

מטרות :

 • שיפור הנגשת השירותים למשפחות ילדי עובדים זרים.
 • הרחבת מספר הילדים הזכאים לביטוח רפואי
 • עליה בשביעות רצון והיענות לטיפול

שיטה

 • העסקת מגשר שפתי ותרבותי דובר טיגרינית ועברית לכל שעות המרפאה.
 • תרגום מידע לטיגרינית על: הצטרפות לביטוח במאוחדת, אופן הפניה להתפתחות הילד, הטיפול באנמיה בתינוקות.
 • שיתוף פעולה עם גורמי קהילה, משרד הבריאות , ארגון מסילה.
 • הפעלת תכנית ייחודית להעשרה שפתית ליע"ז שמטרתה שיפור והעשרת כישורי השפה והתפקודים והאורייניים בקרב ילדים אלו.

תוצאות

 • ירידה באלימות מילולית, כעס ותסכול של האוכלוסייה בעת שהותם במרפאה.
 • הרחבת מספר הפונים להצטרפות לביטוח 1633 ילדים בשנת 2016.
 • עליה בהיענות לטיפול ולהנחיות הרפואיות שהתבטא בשיפור מדדי איכות. לדוגמה, כלל הציון המשוקלל של המרפאה במדדי איכות עלה מ55.43% בשנת 2015 ל60.52 בשנת 2016.

המלצות

 • הרחבת התכנית למרפאות עם שיעור גבוה של מבוטחים –ילדי עובדים זרים

אלונית טל
אלונית טל
Powered by Eventact EMS