הגורם האנושי כמרכיב מרכזי בדיאלוג המאחה ובגישור ההומניסטי


author.DisplayName
ק. מבחן לנוער, מנחה דיאולג מאחה, שרות המבחן לנוער, באר שבע

הדיאלוג המאחה היא פרקטיקה שצמחה מתוך הגישה ההומיניסטית בעבודה הסוציאלית בתחילת המאה ה- 21 שמטרתה לקיים תהליך המפגיש בין אנשים הנמצאים בסכסוך, בנושאים מורכבים, כואבים ואף טראומתיים. התהליך מתקיים בין הפוגעים, הנפגעים ונציגי הקהילות, בהקשבה לסיפורים של כל אחד ואחד מהמשתתפים בתהליך ובמטרה להשכין שלום, לחולל התפתחות חיובית ואפילו ריפוי.

בראיה הומניסטית, תפקידו של המנחה- מגשר הוא לסייע לצדדים לקיים דיאלוג, בתוך מרחב מוגן ובטוח מספיק, על מנת לחוות את הגורם האנושי שנמצא ביניהם- ובאמצעותו ריפוי.
מרק אומברייט (2015), מאוניברסיטת מניסוטה סנט פול בארה"ב גיבש את המושג "הגורם האנושי" בהתייחס לדיאלוג המאחה וטען כי "ככל שהצדדים בתהליך עושים בעצמם יותר למען עצמם, הם מסופקים ממנו ושבעי רצון וחווים שחרור, שינוי ואף ריפוי".
עוד לטענתו הפוטנציאל של הגורם האנושי טמון בשלשת מרכיבי הדיאלוג המאחה:
1. בתקשורת בתהליך
2. בנוכחות המנחה-המגשר
3. בצדדים עצמם
בהרצאה אציג את האפיונים של הגורם האנושי כפי שבאים לידי ביטוי בכל אחד משלושת מרכיבי הדיאלוג המאחה והפוטנציאל הגלום בו, כאשר המטרה הנה לחוות את האנושיות המשותפת לצדדים ודרך זה לאיחוי.

שרי גרבלי
שרי גרבלי
שרות המבחן לנוער
Powered by Eventact EMS