"טלה CARE" – מוקד טלפוני לבני משפחה שהינם מטפלים עיקריים בקשיש חולה

nativ_o@mac.org.il 1 טלילה שגב 2
1מרכז טלה בריאות, מכבי שירותי בריאות, תה"ש, רמת גן
2מחלקת שרותי הרווחה, מכבי שירותי בריאות, תל אביב

רקע:

הזדקנות האוכלוסייה, מחסור צפוי במטפלים עיקריים, מעמסת מטפל עיקרי כסיכון לבריאותו ותפיסת מערכת הבריאות להסטת הטיפול בקשיש לקהילה, עומדים בבסיס תוכנית חדשנית של מכבי שירותי בריאות להקמת מוקד טלפוני מותאם לצרכי אוכלוסייה ייחודית זו.

מטרות:

קידום בריאותו של המטפל העיקרי
הגברת היענות המטפל העיקרי לטיפול בעצמו ועידודו לשותפות בתכנית הטיפול בקשיש

שיטות:

איתור אוכלוסיית המטפלים העיקריים באופן יזום ע"י צוות המוקד וקבלת הפניות של רופאים ומקצועות בריאות מהמחוזות.
תוכנית ההתערבות כוללת 1-4 שיחות טלפונית של עו"ס. הערכת מעמסת נטל הטיפול באמצעות שאלון זריט, והתערבות באחד או יותר מהנושאים הבאים:
מתן מידע על זכויות ושירותים, תמיכה רגשית והדרכה לקידום בריאות. בסיום ההתערבות במידת הצורך, הפניה לעו"ס במרכז הרפואי או לקבוצת תמיכה במכבי או לשירותים אחרים בקהילה.

ממצאים:

831 מטפלים עיקריים קיבלו מענה במוקד הטלפוני מתחילת הפעילות (09/2015), 71% מהמטופלים קיבלו הדרכה בנושא קידום בריאות.
המחלקה להערכה ולמחקר של מכבי ביצעה הערכה על השירות במוקד ב -09/2016 ונמצא: שביעות רצון גבוהה מהשירות ומהטיפול המקוון של העו"ס, תרומה כללית נתפסת של השירות גבוהה במיוחד בקבלת תמיכה רגשית.
השינוי הגדול שחל בעקבות ההתערבות הטלפונית הוא בדברים שהמטפלים העיקריים עושים למען בריאותם וכן חלה עליה במודעות לצורך בשמירה על אורח חיים בריא ולצורך בפעילויות פנאי.
חל שיפור מובהק בהגשת הביטחון לגבי אופן הטיפול בקשיש ושיפור מסוים בעומס הטיפולי.

סיכום והמלצות:

התכנית שפותחה במכבי איפשרה להגיע לאוכלוסיית מטפלים עיקריים המתמודדת עם ריבוי משימות וקושי בהגעה למרכזים הרפואיים, לאוכלוסייה בפריפריה, ולהענקת שירות זמין, מותאם לצרכיהם וברגישות תרבותית.
תכנית זו מתאימה להיכלל בסל השירותים של מערכת הבריאות עבור אוכלוסיית המטפלים העיקריים.

אורלי נתיב
אורלי נתיב
Powered by Eventact EMS