סוגיות יסוד בטיפול בגברים נפגעי תקיפה מינית

orifree@gmail.com
טיפול ישיר, מרכז תמר-לטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית/ ביה"ס לע"ס, האוניברסיטה העברית, ירושלים

רציונל/רקע

תחום הטיפול בנפגעי תקיפה מינית צובר תאוצה בשנים האחרונות, פגיעה מינית בילדוּת הולכת ומובנת כפתולוגיה חמורה אשר משפיעה הן במישור התוך-אישי, והן במישור הבין-אישי. לצד ההתעוררות של המודעות להיקפי התופעה של פגיעה מינית בבנות, קיימת עדיין בארץ ובעולם עמימות אודות היקפי התופעה של הפגיעה המינית בבנים. למרות שמחקרים עדכניים[1] מצביעים על כך שאחוז הפגיעה המינית בבנות ובבנים הוא כמעט זהה. לצד חוסר המודעות החברתית והציבורית, קיימת חוסר מודעות לתחום גם בקרב אנשי ונשות עולם העבודה הסוציאלית.

מטרות, שיטות וממצאים:

מטרת ההרצאה היא חשיפת ציבור העובדים הסוציאליים למאפיינים הייחודים של הפגיעה המינית בבנים ובגברים, מאפיינים אשר מקבלים ביטוי קליני נרחב, ואשר נוגעים לקהלים רחבים ומגוונים של הפרקטיקה במקצוע העבודה הסוציאלית.

בהרצאה התייחסות לנק. הבאות:

  1. היקף התופעה של הפגיעה המינית בבנים בישראל.
  2. הפער בין היקף התופעה למיעוט הפונים/מטופלים, והסברים אפשריים לפער זה.
  3. ההדרה החברתית של גברים נפגעים מין השיח אודות הטיפול בטראומה מינית.
  4. התייחסות מערכת החוק בישראל לפגיעה מינית בגברים.
  5. המופע הקליני הייחודי של גברים נפגעי תקיפה מינית.
  6. סוגיות ודרכי טיפול בגברים נפגעי תקיפה מינית.

מסקנות והמלצות יישומיות:

  1. העלאת המודעות לתופעה בקרב גורמי חקיקה, גורמי ציבור, גורמי טיפול וגורמי חינוך. בעזרת פרסום, כינון ימי עיון, והעלאת הנושא בועדות הכנסת.
  2. הכשרה בסיסית לאבחון ולטיפול בגברים ובבנים נפגעי תקיפה מינית במוסדות הטיפול, ובמוסדות הלימוד השונים. (אוניברסיטאות, מכללות, ביה"ס המרכזי להכשרת עו"ס, וכן, מחלקות לשירותים חברתיים, בי"ח, שב"ס, רש"א, שירות המבחן ועוד).
  3. הקצאת משאבים למחקר בתחום, פיתוח כלים להתערבות.
  4. הקצאת תקנים למוסדות טיפול, ואנשי טיפול בתחום הטראומה המתמחים בטיפול בגברים נפגעי תקיפה מינית.

[1] דו"ח ממצאי טריאנה 2016

אורי פריד
אורי פריד
Powered by Eventact EMS