פרויקט השיחה: כלים ליצירת שיח על איכות חיים בסוף החיים - סדנה בגרסה מקוצרת עבור אנשי מקצוע

מרגו הלמן margo@lifesdoor.org
קליני סוציאלי, גישה לחיים, ירושלים

רציונל:
ספר תכניות עבודה הממשלתי לשנים 2017-18 כולל יעד זה: עלייה בשיעור החולים במחלות חשוכות מרפא, המקבלים טיפול תומך ומפחית סבל. טיפול תומך (פליאטיבי) הוגדר ע"י איגוד הבריאות העולמי כטיפול כוללני המשפר את איכות החיים ומפחית סבל של חולים המתמודדים עם מחלות חשוכי מרפא ושל בני משפחותיהם. תשתית קריטית לטיפול תומך הוא שיח וזאת בדיוק התשתית שלרוב אינה קיימת בחברה המערבית.
מטרות:
• המשתתפים יבינו את החשיבות והערך המוסף של שיח עם חולים ובני משפחה על איכות החיים בסוף החיים.
• המשתתפים יקבלו כלים ליצירת שיח בנושא סוף החיים.
שיטות:
הסדנא כוללת עבודה עם טקסט, התבוננות פנימית, שיח עמיתים ומתן כלים.
ממצאים:
80% מהאנשים אומרים שאם הם היו חולים במחלה קשה, הם היו רוצים לשוחח עם הרופא שלהם על טיפול סוף החיים. רק 7% מהאנשים ניהלו שיחה על טיפול סוף החיים עם הרופא שלהם.
(מקור: סקר שנערך בקרב תושבי קליפורניה על ידי קרן הבריאות של קליפורניה, 2012).
מסקנות והמלצות:
חובה על אנשי מקצוע במערכת הבריאות ליצור מסוגלות לשיח על סוף החיים ולרכוש כלים יישומיים לשיח זה. סדנא זו מציעה מענה לצורך.

מרגו הלמן
מרגו הלמן
עו"ס
גישה לחיים
Powered by Eventact EMS