מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים-מיומנויות חשובות לתפקוד ולרווחת העובד הסוציאלי

author.DisplayName
מנהל המרכז, המרכז למנהיגות ניהול ואימון על פי ערכים, נס ציונה

התפיסה-המתודולוגיה-הכלים מתבססים על כעשרים וחמש שנות מחקר של שותפי בחו"ל, פרופ` שמעון דולן, על מחקר משווה ב-14 מדינות, על סדרה של, ספרי עיון שיצאו לאור בעולם ובישראל על ידי, על מספר מודלים שפיתחנו ועימם אנו עובדים בעולם ובישראל.

מודל: אימון על פי ערכים זכה להכרה של פדרציית האימון והחינוך הבינלאומית לקיום הסמכות בנושא בעולם ובישראל. מודל המנהיג כעוגן ערכי משמש כמודל עימו אנו עובדים בבית ספר למנהיגות של חיל האוויר. משחק הערכים משמשים כיום כלי עבודה מקצועיים נפוצים ביותר בקרב מטפלים רבים.

אבישי לנדאו
אבישי לנדאו
Powered by Eventact EMS