מתנדבים בסיירות הורים בישראל: יחסיהם עם ילדיהם המתבגרים ותפיסת האפקטיביות ההורית שלהם
התקציר מבוסס על הצעת מחקר לעבודת דוקטורט

אורי גדס אילני oriilani@inter.net.il אלי לשם אהרן יורק
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל, אריאל

הורים, המתנדבים בסיירות הורים בישראל, משתתפים בסיורים בשעות הלילה במרכזי הבילוי של בני הנוער, במטרה לצמצם התנהגויות סיכון. כמו כן, משתתפים המתנדבים בהכשרות הניתנות במסגרת הסיירת. מחקרים קודמים בישראל בחנו את עמדות ההורים המתנדבים בסיירות בהקשר להתנדבותם בסיירות, למטרות הסיירות ולתפקוד הסיירות בשטח. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את היחסים בין ההורים המתנדבים בסיירות לבין הילדים שלהם, אלו אשר נמצאים בגיל היעד של הסיירות במהלך תקופת ההתנדבות של ההורה.

להורים תפקיד משמעותי ומכריע בחינוך ילדיהם החל מגיל הינקות ועד לבגרות. וויניקוט (Winnicott), שחקר רבות את היחסים בין הורים לילדים, קבע שישנן שתי תקופות בחייו של הילד: הינקות וההתבגרות, שהן מכריעות מבחינת השפעת ההורים והתא המשפחתי על ההתפתחות של הילד, בריאותו הנפשית, והיכולת שלו להתמודד עם קשיים ואתגרים.

מבין המחקרים שנעשו בתחום היחסים בין הורים למתבגרים, חלקם מציעים סולמות מדידה, אשר בעזרתם ניתן לבחון את תפיסת ההורים לגבי האפקטיביות שלהם כהורה. רנגנתן ומונטמאיור (Ranganathan & Montemayor) הציעו במחקרם, שנערך במחוז צ`אנאי בהודו, סולם מדידה של אפקטיביות הורית נתפסת (Parental Efficacy Scale). החוקרים בחנו את תפיסת ההורים בהקשר למשתנים: השרשת התנהגות חיובית למתבגר/ת, תגובה להתנהגות שלילית של המתבגר/ת ופיקוח הורי. סולם זה, אשר מורכב מתשעה-עשר היגדים, יהיה כלי המדידה במחקר הנוכחי.

בכדי לענות על השערות המחקר ולהרחיב את הידע הקיים על השפעת ההתנדבות בסיירות הורים על המתנדבים ומשפחותיהם, יחולק שאלון בתבנית של "אז ועכשיו". בשאלון יענו המתנדבים על תשעה-עשר ההיגדים, הן בהתייחס לזמן מילוי השאלון, והן בהתייחס לתקופה שלפני תחילת ההתנדבות. הממצאים עשויים לשפוך אור על השפעת ההתנדבות בסיירות על היחסים בין ההורים לילדיהם המתבגרים.

אורי גדס אילני
אורי גדס אילני
Powered by Eventact EMS