קבוצה פסיכו חינוכית למניעת הטרדה מינית לבנות שרות לאומי

טלי פרנק Talif@asaf.health.gov.il מאיה קופר
השרות הסוציאלי, אסף הרופא, באר יעקב

רציונל הסדנא:
בנות השירות הלאומי, הינן צעירות ורווקות, נמצאות בשלב חדש בחייהן, של ראשית הבגרות. הן רחוקות מביתן ומהסמכות ההורית שחוו אך לא מזמן. בעבודתן בבית החולים הן ממוקמות בתחתית מדרג התפקידים וזמניות. הבנות נכנסות לעולם המבוגרים, נחשפות לגברים מבוגרים ככלל ועובדות מול גברים בתפקידי סמכות בפרט. המפגש החדש עם גברים מבוגרים מבלבל ומצריך כלים נוספים ושונים להתמודדות. כל אלה מעמידים את בנות השירות הלאומי ברמת סיכון גבוהה יותר להטרדה מינית.
מטרות ויעדי הסדנא:
העלאת דפוסי התמודדות עם הטרדה מינית בקרב בנות השירות הלאומי.
היעדים: זיהוי הטרדה מינית, הכרת גבולות הנוחות שלי ופיתוח אמון בתחושות, כבוד עצמי, הבניה חברתית, החפצה נשית, אסרטיביות- הכרת החוק למניעת הטרדה מינית, המעבר מהתבגרות לבגרות.
שיטות התערבות:
קבוצה פסיכו חברתית המורכבת מששה מפגשים, פעם בשבועיים, כל מפגש נמשך שעה וחצי, המפגשים היו מובנים.
תיאור המפגשים בקצרה:
המפגשים כללו הכרות עם עצמן, מיניות, עולם הנשים והגברים ובנית האני האישי דרך קלפים, קולאז' וגזרי עיתונים. שאר המפגשים עסקו בהתמודדות עם הטרדה מינית, הוצגו סיטואציות, דעות קדומות, תחושות שעולות סביב הטרדה / ניצול מיני" כשאת אומרת לא למה את מתכוונת".
המפגש האחרון כלל טכניקות ודרכי תגובה דרך סימולציות. המשתתפות יצאו עם ארגז כלים לעבודתן במחלקות.
סיכום והמלצות
הקבוצה שפעלה במסגרת בית החולים ניסתה לתת מענה לקושי, חוסר הידע והמצוקה שיש לבנות שרות הלאומי, סביב נושא הטרדה מינית. על פי התנהלות הקבוצה, התכנים שעלו, המשוב שהתקבל מהמשתתפות ומהערכת הקבוצה, ניתן לומר כי הקבוצה הייתה משמעותית למשתתפות. לאור הניסיון, אנו רואים חשיבות רבה להעברת קבוצות דומות לזו לכלל בנות השירות בביה"ח.

טלי פרנק
טלי פרנק
Powered by Eventact EMS