"אני מרגישה שעם החובות אני תקועה, לא ממשיכה הלאה" – חובות כספיים אצל נשים צעירות: גורמים, השלכות ודרכי פעולה

shani@hatzer.org.il מירית סידי
עו"ס, עמותת החצר הנשית, יפו

צעירות רבות בגילאים 18-30 מתמודדות עם חובות כספיים גדולים (למשל: לבנקים, לרשויות ולחברות הסלולר), אליהם נלווים עיקולים והגבלות על חשבונות הבנק. לכך השלכות משמעותיות על ההתנהלות שלהן בחיי היומיום, על מצבן הרגשי ועל היכולת שלהן לעצב את עתידן.

למרות שמדובר בתופעה נפוצה, ההקשרים המגדריים, הגילאיים, המעמדיים והאתניים שלה לא מספיק מובנים ולכן גם הכלים שעומדים לרשות החייבות והגורמים המנסים לסייע להן – לא מותאמים למאפייניהן הייחודיים.

מזה כ-15 שנים עמותת החצר הנשית מלווה צעירות המתמודדות עם חובות. בהרצאה יוצגו ממצאים שנאספו מתוך ליווי פרטני של עשרות צעירות, ראיונות שקיימנו עימן וקבוצות חשיבה ולמידה משותפות לעובדות ולצעירות שעוסקות בנושא.

בהרצאה נתייחס לנסיבות החיים התורמות להיווצרות של חוב (כגון: משפחות מוצא הנמצאות בעוני ו/או נתק ממשפחות המוצא); למשמעות שמייחסות הצעירות לבעלות על חשבון בנק לא מעוקל (כגון: עצמאות, נגישות למשאבים חומריים, יכולת לעזור לאחרים); לדרכים בהן נוצר חוב (הכנסה בלתי מספקת, התנהלות כלכלית לא נכונה, ניצול מצד אנשים קרובים, רשלנות/ניצול מצד המערכת הבנקאית); ולהשלכות החוב על החיים ביומיום ועל העתיד (ניתוקי חשמל, התנהלות ללא חשבון בנק, עיכוב יציאה מהארץ, חוויה של תקיעות והעדר עתיד, מתח ביחסים עם אנשים קרובים, בושה והסתרה). כל זאת מתוך התייחסות להקשר המגדרי, הגילאי ולשיוכים חברתיים נוספים של הצעירות.

לבסוף נדון בדרכי פעולה המאפשרות לצעירות להתמודד עם החובות ולהסדיר אותם: הצפת הבעיה, יצירת ברית ואמון בין נשות המקצוע לבין הצעירות, ליווי המשלב בין היבטים רגשיים, חברתיים ומשפטיים.

שני וורנר
שני וורנר
Powered by Eventact EMS