"כזקן השבט אתה שם מסכה ואם אתה נופל אתה נשבר"- קבוצת תמיכה לסבים ולסבתות שכולים

גליה שגב רוזנברג galiaro@ksaba.co.il
עובדת סוציאלית M.S.W, מומחית בתחום הזקנה, כפר סבא

תפקיד הסב במשפחה הינו על פי רוב תפקיד "נשיאותי" - יש בו חשיבות רבה ומשמעות אולם הוא לא בהכרח מאפשר ביטוי והתערבות. מקום מכובד אך מבודד
אובדן נכד נחשב לאובדן קשה ומשמעותי. אובדן זה מקפל בתוכו אובדן של אדם קרוב , הבא לידי ביטוי בכאב עמוק וצורב המשולב בפוטנציאל גבוה לפיתוח רגשות אשם, צמצום מעגלים, הסתגרות ואי הרשאה לשמוח וליהנות. תחושת שעלולות להוביל לדעיכה נפשית וגופנית, עד למצב בלתי הפיך, אם לא נוגעים בהן.
כיצד ניתן להסתייע בקבוצות תמיכה?
תשע שנים של מפגשים עם סבים שכולים והנחיה של שתי קבוצות תמיכה, לא משאירות ספק לגבי נחיצותן וחשיבותן של קבוצות אלו.
מטרות הקבוצה:
• לאפשר לסבים מסגרת יחידה וייחודית, בה יוכלו לשתף בחופשיות את רגשותיהם.
• לעסוק בסוגיות הייחודיות לאובדן הנכד בתוך קבוצת השווים.
• לתת לגיטימציה לתחושותיהם ולזכותם לקבל מקום בו יוכלו לבטא תחושות אלו מבלי
שיחששו ל"גזול" את מקומם של בני המשפחה האחרים.
• לאפשר לסבים להכיר במקומם הם, כחלק מהמעגל הראשון של משפחם השכולה.
• לספק להם כלים ופיתוח תחושת שליטה בהתמודדות עם האובדן.
• לחזק את תפקידם המיוחד והמשמעותי במשפחה הרב דורית, לרווחת כל שותפיה.
בהרצאה זו יוצג מודל קבוצות התמיכה לסבים שכולים, תוך מתן דוגמאות לתהליך ולתכנים הייחודיים שעלו בקבוצות ואשר מאירים את חשיבותן ונחיצותן.
קבוצות אלו כואבות ומרגשות כאחת, חייבות להמשיך ולהתקיים, יתרה מזו, חובתנו המוסרית כחברה וכאנשי מקצוע, להרחיב ולהנגיש אותן בכל מסגרת אפשרית.

גליה שגב רוזנברג
גליה שגב רוזנברג
עובדת סוציאלית - טיפול ישיר במבוגרים ומשפחתם
עיריית כפר סבא
Powered by Eventact EMS