שלוש הנסיכות והאיש הנדיר - הורים ילדים במשפחה אחרת והשיח ביניהם

orly@hevruta.org.il
המחלקה לשירותים חברתיים, ביהס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה, זיכרון יעקוב

שלוש הנסיכות והאיש הנדיר, אגדת ילדים אורבנית המבוססת על סיפור אמיתי, בו מגדל אב יחידני את שלוש בנותיו. המשפחה החדשה מוכרת לכולנו, ומאתגרת בתאמת התפיסות המקצועיות והאישיות על מנת להיות רלוונטיים להרכבים החדשי של המשפחה אותה אנו פוגשים בחדר הטיול, במחלקה לשירותים חברתיים, ווגם כהורים לילדים בגני הילדים ובבתי הספר.

הפסיכולוגיה הקלאסית מבוססת על משפחה של אם אב וילדים, המציאות החדשה מפגישה אותנו עם משפחות של אם ואם, אב יחידני, אב ואב, אם יחידנית, אם ואם וגם אב וההרכבים מרובים ולפעמים מבלבלים אותנו גם כאנשי מקצוע.

הספר יוצר הזדמנות לשיח חדש, בו יש רשות לשאול שאלות שלא תמיד מתאפשרות, על ההורה הנפקד.

בספר זה הילדות נהרו בשילוב של אפונדקאית בשיתוף תורמת ביצית ואב המגדל את בנותיו.

ההרצאה תעסוק ברקע קצר תיאורטי, הקראת חלקים מהספר, הכתוב כספר ילדים מחורז ומאוייר .

חיבור לתימות חדשות המשלבות דוגמאות מהקליניקה ומעבודתי כמנהלת מחלקה.

יתכן כי בעקבות מסע זה נוכל להחליף שאלות מוכרת לשאלות חדשות מפתיעות, ונאפשר לדעת לא לדעת...להשתהות, להתרגש, ולהמשיך להתפלא על כך שהכל אפשרי.

אורלי דביר
אורלי דביר
Powered by Eventact EMS