סקר לאומי על תופעת הזנות בישראל 2016- ממצאים מרכזיים

אפרת שרעבי efrated@molsa.gov.il
השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

בשנת 2016 ולאחר 4 שנות עבודה מאומצת, הסתיימה סדרת מחקרים מקיפה ופורצת דרך מסוגה, בנושא תופעת הזנות בישראל

שכוללת ארבעה דוחות:

 1. סקירת ספרות בנושא: תופעת הזנות במאה ה-21.
 2. סקר עמדות הציבור כלפי תופעת הזנות בישראל
 3. סקר לאומי על תופעת הזנות בישראל
 4. מחקר הערכת התכניות הקיימות כיום

המחקרים הניבו ידע וממצאים חשובים ואף מפתיעים שהאירו את התופעה ועשויים לסייע בטיוב שירותים קיימים ובבנייה של מענים חדשים.

הנתונים המרכזיים שיהוו בסיס לבניית שירותים נוספים לאוכלוסייה הם:

 • היקף האוכלוסייה המצויה בזנות במדינת ישראל נאמדת בכ-12,000 אנשים מתוכם 85% נשים, 5% גברים וכ-10% קטינות.
 • מתוך אוכלוסיית הנשים בזנות 452 הינן טראנסג`נדריות הנמצאות בשלבים שונים של שינוי מין ולהן מאפיינים ייחודיים, מחציתן בזנות רחוב.
 • רק 7% מהזנות מוגדרת כזנות רחוב ומרבית התופעה מתבצעת תחת קורת גג באופן סמוי ומוסווה (50% בדירות דיסקרטיות, 16.3% שירותי עיסוי, 11% שירותי ליווי ו-9.8% בחשפנות).
 • 62 אחוז מהנשים בזנות הינן אימהות לילדים.
 • 70% מהנשים מדווחות על מצוקה כלכלית בסיבה המרכזית לכניסתן והמצאותן בזנות.
 • ממחקר הערכת התכניות עולה כי 40% מהמטופלות כיום במסגרות שלעיל סובלות מבעיות נפשיות.
 • כ-11% מהנשים בזנות מטופלות באחד מהשירותים הממשלתיים לנשים בזנות.

מחקר זה שנעשה ע"י חברת "היי קפיטל", ביוזמת משרד הרווחה והמשרד לבטחון פנים, מסייע להרחבת מערך השירותים לאוכלוסייה בזנות, קטינים ובגירים ומיישם את התפיסה בעבודה סוציאלית של התערבויות מבוססות נתונים.

אפרת שרעבי
אפרת שרעבי
משרד הרווחה
Powered by Eventact EMS