המשפחה ההומו-לסבית בעידן הפוסט-מודרני

advott@gmail.com 1,2 עדיטל בן-ארי 2
1עבודה סוציאלית, מכללת אשקלון
2עבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

ההרצאה תשרטט 3 אתגרים מרכזיים בחיי המשפחה ההומו-לסבית ותציג מודל הממשיג את תהליך הבניית המשפחה. היא תתבסס על מחקר איכותני שהתקיים בשנת 2012 בנושא חווית המשפחתיות ההומו-לסבית. המחקר נערך בקרב הומואים ולסביות שבמסגרת זוגית קיבלו ומימוש החלטה על ההורות. שאלת המחקר המרכזית הייתה – באיזה אופן חווים נשים לסביות וגברים הומוסקסואלים שהקימו משפחה הומו-לסבית את משפחתם ואיזו משמעות הם מעניקים לה. מטרת המחקר הייתה להתחקות אחר התהוות החוויה האישית לאורך תהליך הבנייתה של המשפחה הומו-לסבית על כל ערוצי ההורות הנכללים במסגרתה. לשם כך, נבחרה הפרדיגמה הפנומנולוגית כמסגרת תיאורטית שהנחתה את המחקר. מסגרת זו הדגישה את חשיבותו של ההקשר החברתי של התופעה ויחסי הגומלין המתקיימים ביניהם. הפרספקטיבות התיאורטיות המלוות את המחקר משלבות בין הפן השמרני של התופעה לבין הפן החדשני ובכך משקפות את הכוחות הפועלים הן במשפחה ההומו-לסבית והן באקלים החברתי בו היא מתקיימת.

במהלך ההרצאה יוצג מודל המתאר 3 אתגרים מרכזיים בחוויית המשפחה ההומו-לסבית – `אחרות` (otherness), שייכות (belonging), מימוש עצמי (self actualization). בנוסף יתוארו שלבים בהבניית המשפחה ההומו-לסבית – בטרם, בראשית, ביסוס. ניתן יהיה לראות כיצד בכל שלב בהבניית המשפחה מתמקם אתגר אחר כמרכזי ודומיננטי בחיי המשפחה. שרטוט האתגרים יבליט סוגיות חברתיות המעסיקות את המשפחה האחרת בעידן הפוסט-מודרני.

אלון אורן
אלון אורן
Powered by Eventact EMS