"היי אתה גיבור גדול בוא ותראה לי שאתה יכול" – עבודה עם גברים חולים במחלות המטולוגיות

ליאורה גוב-ארי דה וריס
אשפוז יום המטולוגי, מרכז רפואי "שערי צדק", ירושלים

רקע:
תהיה גבר תתגבר.. ציפיה חברתית בישראל. בישראל התפתח הגבר המקומי הגבר הלוחם הזן ומפרנס. מדי יום מגיע לאשפוז יום המטולוגי במרכז הרפואי "שערי צדק" אותו גיבור כשהוא חלש וחולה. החולה המגיע למחלקה מאובחן כחולה במחלה המטולוגית. וזקוק לטיפול אגרסיבי ולשינוי באורח חייו. באשפוז יום המטולוגי במרכז הרפואי "שערי צדק". מגיעים בכל יום גברים באמצע החיים המתבשרים על המחלה והשינוי. החולים משלב האבחנה מלווים עי ידי עובדת סוציאלית של המחלקה.
מטרות:
1.ליווי הנפשי של החולה ובת זוגו ובני המשפחה הנוספים נעשה כדי להקל ולהעצים במשבר של החולי. 2.לספק מידע וכיילים אופרטיביים במציאות החדשה שנוצרה.
שיטות:
1. עבודה ע"פ גישת הכוחות.
2. התייחסות לגישה המגדרית.
3. בניית שיח טיפולי.
4. עבודה ע"פ מודל עבודת התקווה.
5. יצירת מרחב טיפולי לטיפול נרטיבי.
ממצאים:
בעבודה עם גברים עלו מס` נושאים:
1. התמודדות במשבר.
2. איבוד גבריות במובן הנפשי והמיני.
3. התייחסות מגדרית למשבר.
4. שאלות זהות – אישית, זוגית, מקצועית.
5. אבהות.
6. אסרטיביות.
7. משמעות.
מסקנות והמלצות יישומיות:
העבודה עם גברים תוך התייחסות לנושא מגדר במשבר היא ייחודית. הגברים מנהלים דו שיח פתוח בנושאיים רגשיים. מעבדים ויוצרים נרטיב חדש להעצמה במשבר. הגברים ממשיכים להיות מלווים גם לאחר המשבר בביקורי המעקב. חלקם חוזרים לחייהם הקודמים וחלקם מבצעים
שינויים בעקבות המשבר.

Powered by Eventact EMS