השפעת השינוי ב- Setting בפעילויות השטח על העבודה הטיפולית של קבוצת המעצרים שבהנחייתי בשירות המבחן לנוער

author.DisplayName
שרות מבחן לנוער בטבריה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, טבריה

גוף התקציר:
מחקר רב נעשה על חשיבות ה- Setting בטיפול הקבוצתי. פעילויות השטח בשנים האחרונות הינן חלק אינטגרטיבי בטיפול הקבוצתי בקבוצות שבהנחייתי. קבוצת המעצרים מיועדת לנערים שבעניינם התבקש מעצר עד תום ההליכים והם הנתונים בתנאים מגבילים בקהילה. עם אוכלוסייה זו אשר מאפייניה באים לידי ביטוי acting out ופריצת גבולות, ה- Setting הינו מהותי אולי במיוחד.
המטרה העיקרית של קבוצת המעצרים הינה לתת מענה בהתמודדות עם תקופה משברית זו, כאשר פעילויות השטח מעמידות את הנער המטופל בקבוצה בהתמודדות עם תנאי קיצון.

לקבוצה שבהנחייתי ישSetting קבוע. מעבר למפגשים השבועיים, הקבוצה יצאה לשלוש פעילויות שטח. הראשונה- חד יומית, השנייה- תלת יומית והשלישית- חד יומית. פעילויות השטח היו מגוונות מבחינת תנאי השטח השונים והמיקוד היה מעט שונה. האחת- התמקדה בניווט ביער, השנייה- בניווט ובהתמודדות עם תנאי שטח קשים במדבר והשלישית- במערה.

הממצאים: פעילויות השטח המשולבות בקבוצה לנערי "קצה" מחד, הינה "שבירת Setting" ועלולה לבלבל ולעודד לפריצת גבולות ולהפרת החוזה הקבוצתי בחדר הקבוצות. מאידך, יציאות לשטח כחלק אינטגראלי של פעילות הקבוצה, עם צוות מקצועי ומנוסה הכולל בתוכו את קציני המבחן- מנחי הקבוצה, המכוונים לתת מענה לצרכי אוכלוסייה זו בהתמודדות עם תנאי השטח, ממנפת ומאיצה את התהליך הטיפולי בחדר הקבוצות. הדבר בא לידי ביטוי בהעלאת הדימוי העצמי, היכולת להתמודד עם מצבים מורכבים בעת הפעילות ולהסיק לחייהם "האמתיים", יכולתם להתבוננות פנימית על מצבם ועל הקשיים אשר הובילו להידרדרותם ולהסתבכויותיהם הפליליות ועוד.

המלצותיי הינן ליישם את מתודת פעילות השטח בקבוצות בכלל ובקבוצות לנוער בסיכון בפרט. וכן, העמקת הידע והמחקר, לשם פיתוח תחום זה בשירותי הרווחה.

נטע פרנקל
נטע פרנקל
Powered by Eventact EMS