סטיגמה כלפי מוגבלים מקורות והאם יש מה לעשות?

author.DisplayName
האגף לטיפול במוגבלות שיכלית התפתחותית, משרד הרווחה לשעבר גימלאי, ירושלים

רציונל
הסטיגמה מהווה מכשול מרכזי בתחום שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה.
מחיר הסטיגמה גבוה למתמודד למשפחה לקהילה ולמסגרות המטפלות
תכני הסדנא
* מהי סטיגמה
* מקורות הסטיגמה
* מחיר הסטיגמה למתייג ולמתוייג
* מודל קורט לוין לשינוי עמדות כבסיס לשינוי
* טכניקות מוכרות לצמצום סטיגמה . מה עובד?
* סיכום
מטרות הסדנא
הקנית מידע ראשוני בתחום סטיגמה מקורותיו
מחיר הסטיגמה והבנתו
הצעת מודל להתמודד עם שינוי
פתרונות מעשיים לצמצום סטיגמה
המחקר מבוסס על קריאת ידע ספרותי מהארץ ומהעולם ומלווה בדוגמאות מהזטח
המחקר מבוסס על איסוף נתונים כללי והצגת המודל המולץ לצמצם התופעה
הממצאים מוכיחים מספר נקודות מרכזיות להתמודד עם התופעה
1. הגברת מודעות בתחום
2. שילוב טכיקות השפעה תקשרת תקשרת המונים ואחרים להתמודד עם התופעה
3. השפעה המדיה ותקשרת המונים בשני הכיוונים גם להעצמת הסטיגמה וגם לצמצומה.
סיכום
ההמחקר שמאסף מחקרים רבים מצביע על כיוונים חיוביים ביכולת מטפלים ומסגרות ומערכות של קבלת החלטות בצמצום הסטיגמה.
הנושא קיבל משמעות נוספת עם האג`נדה של פנים לקהילה וככל שרמת הסטיגמה תרד רמת ההשתלבות תעלה.

amir shwartz
amir shwartz
יזם יועץ ארגוני
גימלאי
Powered by Eventact EMS