מיניות דיירים עם מוגבלויות במסגרת דיור בקהילה: עמדות ושינוי תפיסתי בקרב אנשי טיפול

ronnieburke@gmail.com
עו"ס במסגרת דיור בקהילה, "בית שקמים", נס ציונה

רקע: דיירים עם מוגבלות קוגניטיבית או פיזיות המתגוררים במסגרות דיור בקהילה, לא תמיד זוכים למענה מתאים
לצרכיהם בתחום הזוגי והמיני ולמיצוי זכויותיהם בתחום זה, דבר העלול לפגוע בתהליך גיבוש הזהות העצמית והמינית התקינה. אנשי טיפול ואנשי הצוות המדריכים באוכלוסייה זו, מתמודדים עם קשיים במתן סיוע לדיירים למימוש זכויותיהם אלה. הם אף מתקשים בהעלאת הנושא המיני לסדר היום - בשל סיבות רבות כגון: מבוכה, אי-נוחות, חשש להציף את הדיירים, מחסור בידע בנושא, חשש לעודד פעילות מיניות ולכן לצוות המטפלים יש העדפה להתעלם מהתחום המיני ולהתמקד בתחומים אחרים בחיי היומיום של הדיירים במסגרת.

רציונל: עבודה מערכתית וממוקדת עם אנשי הצוות לשינוי עמדותיהם ותפיסתם בתחום המיני, עשויה לסייע לדיירים במסגרת דיור בקהילה להרגיש יותר בנוח עם מיניותם ומימוש זכויותיהם המיניות. כיום יש התקדמות והכרה בתחום המיניות בקרב אוכלוסייה עם מוגבלויות , אבל יחד עם זאת קיים צורך להמשיך לחזק ולפתח העמדות של אנשי הצוות להתמודדות מיטבית
בסיטואציות מיניות שמתרחשות במסגרות תוך שמירה על זכותם של הדיירים למיניות בריאה ומספקת.

מטרה: קבלת אנשי טיפול הדרכה בנושא המיני, סביב סוגיות שקשורות בעמדתם האישית ובמקביל עבודה סביב היכולת להתמודד עם סיטואציות מיניות במסגרת.

שיטה: דרך הכשרת אנשי טיפול וצוות המדריכים תהיה באמצעות סדנאות אשר יתמקדו בפיתוח עמדה אישית ומערכתית בתחום המיני למתן לגיטימציה למיניות הדיירים ומתן כלים לקיום שיח פורה עם האוכלוסייה המטופלת בתחום זה.

הסדנה: הסדנה תתייחס לעמדות השונות, דילמות מהשטח ולדרכי ההתמודדות של אנשי טיפול המתרחשות במסגרת דיור בקהילה, בנושא המיניות. בנוסף, הצגת מקרים של סיטואציות מיניות מחיי היומיום של הדיירים ודרכי פעולה להמשך טיפול בתחום חשוב זה.

חיבור: http://reachforyourdreams.coi.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-SEXUALITY-DISABILITIES-AND-SPECIAL-NEEDS.htm

רוני ברק
רוני ברק
Powered by Eventact EMS