"עבודת המידות": הפרעות אכילה בקרב צעירות מהאוכלוסייה החרדית, הרחבת ההמשגה של הסימפטום בראיה תרבותית

אסתי הרמן 1 ד"ר חנה אופיר 1 מוריה עוזיאל 1 דבי בק 1 פרופ' יעל לצר 2
1מחלקת ילדים, בית חולים מעייני הישועה, בני ברק
2מרפאה להפרעות אכילה רמב"ם, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה

הפרעות אכילה נמצאות בשכיחות עולה בעולם המערבי. נצפים מקרים רבים בתת אוכלוסיות בעלות אוריינטציה דתית ותרבותית שונה. אוכלוסיות אלה החיות בתוך חברה מערבית לא מקבלות מענה ראוי בשל קושי להתאים מודלים טיפוליים ייחודים התואמים לתרבותם וצרכיהם. אחת הדוגמאות לתת אוכלוסייה זו הינה האוכלוסייה החרדית בישראל.

בהרצאה הנוכחות תינתן סקירה מדעית קצרה על הפרעות אכילה בקרב האוכלוסייה הדתית בישראל ובעולם, ובאופן ספציפי בישראל, על תפיסת המחלה, גורמי הסיכון והגורמים המגנים, וכן המכשלות בדפוסי פניה לטיפול במצבים נפשיים אלה.

להמחשה יוצגו שני תיאורי מקרה אשר ימחישו את הסוגיות הספציפיות העולות בטיפול באוכלוסייה זו, החל משלב האבחון, תפיסת המחלה והטיפול בה. יוצג הנרטיב הייחודי של המחלה אצל צעירות מאוכלוסייה זו, כאשר האמונה הדתית המצוות ויישומן הופכים להיות חלק בלתי נפרד מעולם המושגים של המחלה ופתרונה.

בתיאורי המקרים יוצג מהלך טיפולי ייחודי רגיש תרבות, אשר נותן מענה לשאלות הלכתיות, לסמלים הדתיים ולטקסים אשר דרכם ניתן להפחית את ההתנגדות לטיפול ולהגביר את שיתוף הפעולה. מהצגת המקרה ניתן לראות התמודדות עם אתגרים וקונפליקטים הקשורים לדיסוננס בין תפיסת עולם דתית ועולם ההלכה, לבין התפיסה הרפואית המערבית המוכרת. בדיון, נציע מודל אבחנתי-טיפולי רגיש תרבות העשוי לסייע להבנת תסמיני הפרעות אכילה בקרב פונות מהאוכלוסייה החרדית.

Powered by Eventact EMS