ראיון רגיש תרבות: Cultural Formulation Interview

נועה לוי הכט 1 ד"ר עינת צוברי 1 רינת גרונדמן שם טוב 1,2 פרופ' יעל לצר 2,3
1יחידה לטיפול ומחקר בהפרעות אכילה, מרפאת "הנוטרים" רעננה, המרכז לבריאות הנפש "שלוותה", הוד השרון
2הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
3המרפאה להפרעות אכילה, חטיבה פסיכיאטרית, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

כבר כמה עשורים שאנו מבינים בישראל את דמות ה"צבר" שנבנתה סביב קום המדינה כמבנה שנבע מצורך הישרדותי להקים חברה מאוחדת ופועלת ללא שימת דגש על שונות או טראומות קשות שקרו בעברה. אנו מבינים כי היא מאחדת בתוכה סטראוטיפ, השטחה, הכחשה וטשטוש. בתחום בריאות הנפש לא נתקלנו בדמות הזו.

החברה שלנו הטרוגנית מאוד מבחינה תרבותית. יחד עם זאת, כמטפלים, אנו מחפשים את המפגש עם המטופל, ברמת האבחון לצורך טיפול מתאים ואת המפגש האנושי הספונטאני החשוב כל כך בתהליך טיפולי. יש בידינו עדין מעט כלים לאבחן בדרך שתכניס את המורכבות שבאה עם צורות הסוציאליזציה, החשיבה השונה, האתוס והנורמות שמקורן מתרבויות שונות. מעבר לכך, גם המפגש הספונטאני של שני בני תרבות שונים מושפע מהשונות הזו. כמטפלים איננו מודעים תמיד להשפעה זו.

בDSM 5 הוכנסה מסגרת עבודה שנקראה interview cultural formulation במטרה להוסיף היבטים איכותניים לעבודה האבחונית והטיפולית עם אנשים מתרבויות שונות. המסגרת כוללת את האיכויות שנותן הפונה לטיפול באשר לסבלו וצרכיו בטיפול מסוים גם מתוך הבנתו התרבותית הסובייקטיבית. בנוסף לכך, נבדק ומועלה באופן מוצהר השוני התרבותי בין הגורם המטפל לבין המטופל.

בהרצאה הנוכחית יוצג על הריאיון רגיש התרבות ותהליך החשיבה שאפשר את פיתוחו כדרך עבודה עם מטופלים מתרבויות שונות במסגרת בריאות הנפש בכלל ובמרפאה להפרעות אכילה בפרט.

Powered by Eventact EMS