קבוצת תמיכה לפרסונל לעיבוד אובדן ואבל של בן משפחה קרוב

ישראלה דגן israela.s.dagan@gmail.com
שרות סוציאלי, בית חולים "הלל יפה", חדרה

רציונל: במרכז הרפואי ------- עובדים, מהם עשרות חווים מידי שנה אובדן של בן משפחה קרוב. עם שובם לעבודה חלקם חווים קושי בחזרה לשגרה והדבר משפיע על מעגלים רבים בחייהם, כולל המעגל התעסוקתי. בחרנו להקים קבוצת תמיכה במטרה לתת מענה.

מטרה: קבוצת תמיכה לפרסונל שתאפשר מקום בו קבוצת השווים תעבור תהליך של עיבוד אבל, יקבלו כלים וירכשו מיומנויות לחזור למעגל חיים נורמטיבי.

שיטת התערבות: שלבי הקמת הקבוצה כללו איסוף נתונים ופרסום הכוונה להקים את הקבוצה, שליחת מכתבים אישיים למועמדים ומפגש ראשוני לבירור ציפיות וצרכים של המועמדים. בהמשך נבנו תכני המפגשים בהתאם למודל שלבי עיבוד האבל של אליזבת קובלר רוס (1969) ). כמו כן, אומץ ע"י המנחות מודל ההנחיה ב - CO ונקבע ה-setting את הקבוצה הנחו שתי עוסיו"ת מומחיות בהנחיית קבוצות. כל מפגש ארך שעה וחצי ונבנה מ-3 חלקים: תחילת המפגש כללה סבב התייחסות למצבו הרגשי של המשתתף בכניסתו למפגש, חלק שני כלל עבודה על נושא המפגש (לדוגמא: כעס, אשמה, קבלה וצמיחה אישית...) באמצעות כלים השלכתיים, יצירתיים – חווייתיים. חלק שלישי כלל סיכום המפגש ופרידה.

מסקנות והמלצות להמשך: מתגובות שעלו בקרב משתתפות הקבוצה ניכר כי התהליך הקבוצתי היה משמעותי עבורן. המשתתפות ציינו כי חשו נתמכות ע"י המנחות וחברותיהן לקבוצה מצאו במפגשים אוזן קשבת, הבנה והכלה ובעיקר קיבלו כלים אימוניים להתמודדות מיטיבה עם חווית האובדן. בהמשך דיווחו על שיפור ברמת הריכוז בעבודה, בהשגת המטרות ושינוי לטובה במעגלי חיים משפחתיים וחברתיים. מומלץ בהמשך לאתר עובדים נוספים שיוכלו לקבל מענה טיפולי זה במצב של אובדן וא

ישראלה דגן
ישראלה דגן
בית חולים הלל יפה, חדרה
Powered by Eventact EMS