התערבות עם בני הגיל השלישי במסגרת יחידות הסיוע שליד בתי המשפט ובתי הדין הדתיים

ד"ר חנה לאופר
יחידות הסיוע שליד ביהמ"ש לענייני משפחה ובתי בדין הדתיים, משרד הרווחה, מחוז צפון
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רקע: יחידות הסיוע (יח"ס) פועלות בסמיכות לבתי המשפט למשפחה ובתי בדין הדתיים. תפקידן לסייע לביהמ"ש לשלב את הפן הטיפולי בעבודתו המשפטית, ולהעניק מענה טיפולי לבני משפחה הנמצאים בסכסוך משפטי, תוך התייחסות להשלכות הקונפליקט על המשך היחסים. המענה ניתן במגוון נושאים: אלימות במשפחה, סכסוכים בין בני זוג ובין בנים להוריהם, בין סבים לנכדיהם וכו’. מטרת יח"ס הינה לנסות ולאפשר לבני המשפחה ליישב את המחלוקות באופנים של הידברות והסכמה. שירות יחידות הסיוע מתמודד יותר ויותר עם בעיות האופייניות לגיל הזקנה.

מטרות: על מנת שניתן יהיה להגיש שירות מיטבי לאוכלוסייה זו, עולה הצורך בבניית ממשק בין שירות יח"ס, שהוא שירות גנרי, המוצע לכלל האוכלוסייה, לבין שירותים ספציפיים, בעלי מומחיות וידע מקצועי ספציפי בתחום הזיקנה. המטרה המשותפת שלנו כעוסי"ם, היא התוויית רצף שירותים, ההולמים את צרכי האוכלוסייה הוותיקה, תוך התייחסות לרמות התפקוד השונות.

שיטות: במהלך ההרצאה תועלינה דוגמאות לסוגיות ודילמות עמן מתמודד סגל יח"ס, בהקשר של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. בכללן, קונפליקטים בין קשישים לבניהם באשר לקבלת החלטות כגון יציאה לדיור מוגן, טיפולים רפואיים, ובנושאים כספיים; אלימות כלפי קשישים; ספק לגבי כשירות בקבלת החלטות; הפעלת לחץ על קשישים מצד בנים או גורמים מטפלים; נגישות מידע אודות שירותים רלוונטיים ומצבי חשש לסיכון.

המלצות: ההרצאה תזמין לחשיבה משותפת אודות הממשק בין השירות הניתן על ידי יח"ס לבין שירותים משיקים, בכללם השירות לאזרחים ותיקים, כמו גם לפתיחת ערוצי תקשורת, התייעצות ושיתופי פעולה עם שירותים רלוונטיים.

מסקנות: הדיאלוג בין השירותים עשוי להוות פתח לשיפור ההתנהלות מול תופעות אופייניות לגיל השלישי בהמשך הדרך. שיח זה יוכל לשקף ראיית האזרחים הוותיקים כאוכלוסייה הצורכת קשת רחבה של שירותים, ובכך לבטא תהליך חברתי של נורמליזציה.

Powered by Eventact EMS