"מעשה שהיה כך היה"- שימוש בסיפורים השלכתיים בעבודה קבוצתית עם זקנים

author.DisplayName
עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות, רמת גן

רציונאל:
במציאות של עלייה בתוחלת החיים וגידול במספר הזקנים בישראל, עולה הצורך לפתח מענים מקצועיים מגוונים להתמודדות עם אתגרי הזיקנה. שיטת ההתערבות המוצעת הינה שימוש בסיפורים השלכתיים בעבודה קבוצתית פסיכו-חינוכית. סיפורים משמשים לאורך השנים ככלי טיפולי, המצליחים ללמד ולהעביר מסרים בדרך חוויה רגשית . השימוש בסיפורים מאפשר מרחק היוצר תחושת ביטחון, ומעודד שיח חופשי ופתוח יותר גם על נושאים כואבים ומורכבים.
מטרות ושיטת ההתערבות:
קבוצה פסיכו-חינוכית המשלבת עבודה מול תוכן ותהליך , וממוקדת ביישום עקרונות מהפסיכולוגיה החיובית, הגישה האדלראינית ומודלים להזדקנות מוצלחת בחיי היום יום של המשתתפים. הקבוצה מאפשרת מתן לגיטימציה לביטוי רגשות ובעיות משותפות של משתתפיה, נוטעת תקווה ומזמנת חווית למידה והתפתחות. מטרות ההתערבות : העצמה וחיזוק הכוחות והמשאבים של המשתתפים; תרגול בשינוי עמדות, רגשות והתנהגות לשיפור יחסים בין –אישיים; עידוד לקיחת אחריות על החיים, קבלה עצמית וחיזוק משמעות בחיים.
תהליך העבודה בפגישה הקבוצתית הוא 'בתנועת מלקחיים': גרייה- הקראת הסיפור; עיבוד – פתיחת שיח קבוצתי בתוכן הגלוי של הסיפור ובתוכן ההשלכתי על חיי המשתתפים; המשגה- תהליך של סגירה קוגניטיבית, וחוזר חלילה. כך נוצרת חוויה של התפתחות ולמידה, שמתחילה בצורה רגשית ועוברת לחיבור שכלתני המאפשר תובנות חדשות.
מסקנות וסיכום:
הסיפור, על כל צורותיו, מהווה חלון לנפשו של האדם: "כל סיפור הוא סמל של קיום. זהו הייצוג הסימבולי של פירושו של אדם מסוים את המציאות שלו, והייצוג של האינטראקציה בין העולם הפנימי לחיצוני" (Gersie, 1990, p. 31). בסדנה יוצג מודל העבודה הקבוצתית תוך התנסות חוויתית והמשגה רלוונטית.

אילה אליהו
אילה אליהו








Powered by Eventact EMS