הורים שותפים- " רואים ילד חושבים משפחה"
שותפות בין משפחות, פנימיות ומחלקות לשירותים חברתיים

רביטל ברנד revital.brand@gmail.com פנינה פקר
"הורים שותפים", "ילדים בסיכוי"- המועצה לילד החוסה, תל אביב

רציונאל:
להורים תפקיד חשוב בהתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית התקינה של ילדים ולכן מעורבותם בחיי הילדים חשובה וחיונית.
בפנימיות בפיקוח משרד הרווחה חיים כיום כ- 7,000 ילדים ולמרביתם יש משפחה .הריחוק הגיאוגרפי, הנסיבות, מאפייני הרקע, המשאבים והידע העומדים לרשותם של ההורים מקשים עליהם לשמור על המעורבות בחיי ילדם. הנתק שנוצר בין הילד להוריו בעת הוצאתו לפנימייה מקשה על השתלבותו במסגרת ההשמה ומקשה אף יותר על חזרתו הביתה. לכן כל תכנית מיטיבה של סידור ילד מחוץ לבית, חייבת להישען על מעורבות ושיתוף של הורים ומשפחה. טיפוח הקשרים בין הילד ומשפחתו הכרחי להתפתחות הילד והישגיו במסגרת החדשה, ומהווה הזדמנות לחיזוק המשפחה ולעבודה משותפת ומתוכננת של צוות הפנימייה והמחלקה לשרותים חברתיים לחיזוק הקשר בעת שהותו בפנימייה ולהכנה לחזרה הולמת למשפחה והקהילה.
מטרות ויעדי תוכנית "הורים שותפים"
• חיזוק הקשר בין הילד למשפחתו.
• הטמעת תפיסת שותפות הורים כחלק בלתי נפרד מחיי הפנימייה.
• הגברת מעורבות ההורים
• עבודה של צוות הפנימייה עם שירותי הרווחה בקהילה מתוך ראייה כוללת של צרכי המשפחה וחיזוקה.
• הכנה טובה יותר של הילד ומשפחתו כאשר מתוכננת חזרה הביתה.
המלצות יישומיות
התוכנית מציעה מודל יישומי הפועל במספר מישורים:
• הטמעת תפיסת משפחתית בפנימיות
• פיתוח מענים לחיזוק הקשר עם המשפחות בפנימייה.
• תוכנית אישית לכל משפחה
• עבודה משותפת של הפנימייה והמחלקות לשירותים חברתיים.
• קידום מדיניות להגברת שיתוף ומעורבות הורים בחיי ילדיהם בסידור החוץ ביתי

רביטל ברנד
רביטל ברנד
Powered by Eventact EMS