"קהילות חזקות"- יוזמה קהילתית למניעת התעללות והזנחה בילדים בסיכון

author.DisplayName author.DisplayName
המחלקה לשירותים חברתיים וקהילה- מזרח חיפה, עיריית חיפה, חיפה

רקע:

"קהילות חזקות" הינה יוזמה המכוונת לשיפור ביטחונם ומצבם הפיזי והנפשי של ילדים. המיזם פותח לראשונה על ידי פרופ` גארי מילטון מאוניברסיטת קלמזון בארה"ב, ומופעל כיום בקולרדו ובמדינות נוספות. היוזמה הגיעה לישראל דרך פרופ` אשר בן-אריה מנכ"ל מכון חרוב וכיום מופעלת בחיפה בשכונת חליסה- שכונת מעורבת יהודים וערבים ובתל אביב. היוזמה משלבת עבודה קהילתית בשכונה המופעלת על ידי סטודנטים המותאמים לתפישת קהילות חזקות וכן מלווה במחקר אקדמי הבודק על פי שלבי ההתערבות בשטח את מצב האקלים הקהילתי, הגברת הסולידריות והפחתת ההזנחה וההתעללות בילדים.

רציונל:

מחקרים שונים מראים כי התערבות קהילתית יעילה על מנת להפחית לחץ ומצוקה ברמת הפרט והמשפחה, וכן כי קהילה משפיעה על בטיחותם של ילדים הכוללת הפחתה באלימות, תחושה סובייקטיבית של ביטחון ונוכחות בבית הספר.

מטרות:

קידום ביטחונם של הילדים על יד חיזוק הקהילה. הרחבה של תחושת הקהילתיות תוך שינוי נורמות של אכפתיות, שכנות, אופטימיות ועשייה.

התמקדות בשלושה ממדים: 1. יצירת קהילה סולידרית 2. אוניברסליות במתן השירותים- לכולם ומכולם 3. אופטימיות- קיום אירועים חיוביים בדגש על הכוחות הקהילה ולא קשייה.

שיטות המחקר:

ארבעה שלבים מרכזיים: 1."הפצת הבשורה"- הגברת מודעות להגנה על ילדים. 2. פיתוח פעילויות עבור משפחות תוך שותפות עם בעלי התפקידים והתושבים בשכונה. 3. פיתוח המשאבים עבור המשפחות. 4. מיסוד המשאבים כך שייתמכו ביוזמה לאורך זמן.

תוצאות ביניים

  1. הקמת תשתית שיתופי פעולה – עיריית חיפה, אוניברסיטת חיפה, מכון חרוב ותושבים בקהילה.
  2. גיוס תקציב התחלתי לפרויקט: כוח אדם: משרת עו"ק, סטודנטיות ותקציב הפעלה ראשוני. תקציב מחקר: מכון חרוב.
  3. שילוב הסטודנטיות בפרויקטים השונים.
  4. קבוצות ילדים והורים נהנים מפעילויות קהילתיות רבות בשכונה.
  5. מחקר אקדמי מקדים- לבדיקת אקלים קהילתי לפני ההתערבות.
טל זיסו-גולדוין
טל זיסו-גולדוין
Powered by Eventact EMS