הצטלבות מיקומי שוליים בעבודה עם נערות בחברה הערבית והיהודית

author.DisplayName author.DisplayName
נשים ונערות, עמותת יחדיו, באר שבע

אנו רוצות להעביר בשולחן העגול דיון פתוח על הנושא של : הצטלבות מיקומי שוליים בעבודה עם הנערות בחברה הערבית ובחברה היהודית, תחילה נציג את עבודתנו עם הנערות בשתי החברות במסגרת בתים חמים לנערות במצבי מצוקה וסיכון אשר מפעילה עמותת יחדיו באר שבע ודרום ולאחר מכן נעביר מצגת הכוללת רקע תיאורטי, סרטונים, דוגמאות וסיפורים בעבודה עם נערות בשטח.

השיח של הצטלבות מיקומי השוליים יתמקד בהצבת חוויות החיים היומיומיות של נערות המשתייכות לקבוצות מוחלשות הן בחברה הערבית והן בחברה היהודית; הדגמה של הדרכים בהן אי שוויון ודיכוי חברתי באים לידי ביטוי בזירות השונות של מבני הכוח; קידום של צדק חברתי ושינוי חברתי באמצעות מחקר ופרקטיקה על נערות (ברקוביץ ואח`, 2012).

תיאוריה זו פותחה כחלק מהגישות הפמיניסטיות. התיאוריה סוברת כי על מנת להבין את מצבי החיים של נערות וצעירות במצבי מצוקה, יש לבחון את יחסי הגומלין בין מיקומי השוליים שלהן. מיקומי שוליים הם המצבים או האזורים בהם נערות בסיכון נמצאות בשולי החברה ומחוץ לקונצנזוס. התיאוריה רואה במנגנוני הדיכוי המובנים, כגון: מגדר, מעמד ועוד, מנגנונים שאינם מקבילים, אלא מצטלבים. הצטלבויות אלה יוצרות מצבי שוליות ייחודיים, שסכומם גדול מסך חלקיהם (קרומר-נבו וקומם, 2012).

לסיכום, מטרת העלאת נושא זו הוא הגברת ידע בקרב המשתתפות בכל הנוגע בעבודה עם נערות בשתי החברות הערבית והיהודית אשר נמצאות במיקומי שוליים ולספר על מקומות בהן הנערות הן שותפות לתהליך שינוי בקהילה ובחברה ולא רק לראות אותן ממקום פתולוגי וחסר כוח.

הנאדי שאער
הנאדי שאער
Powered by Eventact EMS