קהילה נגישה בראייה רב נכותית

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3
1פיקוח ארצי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2החברה, למתנ"סים, לוד
3מסד נכויות, ג'וינט ישראל, ירושלים

רקע:
תכנית 'קהילה נגישה' פועלת במשרד הרווחה בשותפות עם החברה למתנ"סים למעלה מ- 15 שנים ומבוססת על התארגנות מקומית של אנשים עם מוגבלות הפועלים בשותפות עם אנשי מקצוע בקהילה לצורך הגברת הנגישות (פיזית, חברתית, שירות) וכדי לקדם את השתלבותם בקהילה באמצעות מיקוד בארבעה תחומי עשייה: הסברה והעלאת מודעות, נגישות, היערכות לחירום והשתלבות בפנאי.
כיום, התכנית פועלת בכ- 45 יישובים.
רציונל:
בשנתיים האחרונות התקיים פיילוט בסיוע מסד נכויות לשילוב אנשים עם מ.ש.ה, אוטיזם ומוגבלות נפשית כחלק ממעגל הפעילים בתכנית, שעד לשלב זה התאפיין ברובו באוכלוסיית השיקום. הפיילוט התמקד בשילובם בפעילויות בתחום ההסברה ושינוי עמדות. בנוסף לזאת, עם הקמת מנהל מוגבלויות במשרד הוחלט לפעול להרחבת התכנית בקהילות, כך שתשמש כתשתית יישובית לשילובם ושיתופם של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
מטרות:
לאפשר התארגנות של קבוצת מנהיגות מקומית של אנשים עם מוגבלויות שונות אשר תשפיע על:
o העלאת מודעות ושינוי עמדות בקהילה
o קידום נגישות פיזית, שירותית וחברתית ביישוב
o הגדלת ההשפעה של אנשים עם מוגבלות על החלטות שנוגעות להם ביישוב (מנגנונים, מקבלי החלטות וכו')
o חיזוק תחושת משמעות, מחויבות, שייכות והשתלבות בקהילה של אנשים עם מוגבלות
o תמיכה במערך הסיוע היישובי בשעת חירום
ממצאים:
במסגרת תכנית הפיילוט נמצא ששילובם של האוכלוסיות הנוספות בתכנית התאפשר באמצעות תיווך שניתן על ידי מנטורים, שיכולים להיות מתנדבים עם וללא מוגבלות, שעברו תהליכי הכשרה מתאימים ומקבלים ליווי מקצועי.
מסקנות והחלטות:
לאורך השנים הגיעה תכנית קהילה נגישה להישגים משמעותיים ברמה המקומית ביישובים בהם פעלה היטב, כך שאנשים עם מוגבלות הפכו מ'שקופים' לנמצאים ומשפיעים על סדר היום הציבורי. כל זאת, לצד שינויים חברתיים נוספים, בהקשר זה, אשר התרחשו בחברה הישראלית. מכאן, המשרד רואה חשיבות רבה להמשך הרחבת התכנית ופיתוחה ביישובים בהתאם לממצאי הפיילוט.

אוסנת אביבי
אוסנת אביבי
Powered by Eventact EMS