הקשר בין ייצוגי מחלה לבין רווחה נפשית בקרב חולי אסטמה

קרן אור קצב ד"ר שירי שנאן-אלטמן
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

רקע: אסטמה, אחת המחלות הכרוניות השכיחות בעולם, פוגעת ברווחתם הנפשית של אנשים רבים לאורך מהלך חייהם. עד היום, מחקרים שונים התמקדו בעיקר בגורמים קליניים וסוציו דמוגרפיים הקשורים לרווחתם הנפשית של חולים באסטמה. עם זאת, גורמים אלה אינם מסבירים במלואם את רווחתם הנפשית של חולים אלו. תפיסות קוגניטיביות ותגובות רגשיות (`ייצוגי מחלה`) בנוגע למחלה, היכולת לזהות ולתאר רגשות (׳אלקסיתימיה׳), וידע על המחלה עשויים להסביר את רווחתם הנפשית של חולים באסטמה.

מטרה: לבחון את הקשר בין ייצוגי מחלה קוגניטיביים ורגשיים, אסטרטגיות התמודדות, ידע על מחלת אסטמה ואלקסיתימיה לבין רווחה נפשית בקרב חולי אסטמה.

שיטה: השתתפו 207 חולי אסטמה אשר אותרו דרך רשתות חברתיות ופורומים בנושאי בריאות. הועבר שאלון הבודק רווחה נפשית, ייצוגי מחלה קוגניטיביים ורגשיים, אסטרטגיות התמודדות, ידע על מחלת אסטמה, אלקסיתימיה ומשתנים סוציו-דמוגרפיים.

תוצאות: ככל שהמשתתפים זיהו פחות סימפטומים של המחלה, ייחסו פחות סיבות למחלה, תפסו את המחלה כניתנת לשליטה, כמובנת, דיווחו על פחות ייצוגי מחלה רגשיים שליליים, ויכולתם לזהות ולתאר רגשות הייתה טובה יותר, כך רווחתם הנפשית הייתה גבוהה יותר. בנוסף, נמצא כי ייצוגי מחלה קוגניטיביים (זיהוי סימפטומים של המחלה, ייחוס סיבות נמוך למחלה, תפיסת שליטה) ואלקסיתימיה הסבירו כ-37% מהשונות של רווחה נפשית.

מסקנות: ניכר כי לייצוגי מחלה קוגניטיביים ורגשיים ולרמות אלקסיתימיה תפקיד משמעותי בהתמודדות עם מחלת אסטמה וברווחתם הנפשית של החולים. על כן, חשוב כי אנשי מקצוע המטפלים בחולי באסטמה יהיו מודעים לכך. כמו כן, מומלץ לפתח תכניות התערבות המסייעות בזיהוי סימפטומים של המחלה, הבנת ייחוס סיבות למחלה, חיזוק תפיסת שליטה ושיפור היכולת לזהות ולתאר רגשות, זאת על מנת לשפר את רווחתם הנפשית של החולים באסטמה.

Powered by Eventact EMS