הקשר בין משאבים להסתגלות של אימהות לילדים חולי סרטן מהמגזר היהודי והערבי

author.DisplayName 1,3 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3 author.DisplayName 1
1מערך המטולוגיה ואונקולוגיה ילדים, בי"ח רמב"ם, חיפה
2בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה
3המחלקה לעבודה סוציאלית, בי"ח רמב"ם, חיפה

רציונל: מחלת הסרטן של הילד מטילה על ההורים עומס נפשי, פיזי וכלכלי, ומשנה את מערך החיים של המשפחה. אימהות לרוב הן המטפלות העיקריות בילד. לאימהות יש השפעה משמעותית על התמודדות והסתגלות הילד החולה למחלה, לטיפולים ולתופעות הלוואי (Hodgkinson & Laster, 2002; Sales at al., 2007; Wagner et al., 2003).

מטרת המחקר היא להעריך את ההסתגלות של אמהות יהודיות וערביות לילדים חולי סרטן, ההסתגלות נבדקת ע"י משתנים של איכות החיים, תחושת המצוקה ואוריינטציית העתיד. המחקר בודק את ההשפעה של המוצא האתני והמשאבים האישיים על מדדי ההסתגלות. בנוסף האם המוצא האתני ממתן את הקשר בין המשאבים להסתגלות.

שיטה המחקר התקיים בשני בתי חולים גדולים בישראל, המדגם כלל 197 אימהות, 97 אימהות מהמגזר היהודי ו100 אימהות מהמגזר הערבי. נבחרו אימהות שלהן בן או בת עד גיל 18, החולה במחלת הסרטן ונמצא/ת בשלב הטיפולים. האמהות ענו על השאלונים הבאים: נתונים דמוגרפים של האם ושל הילד החולה, תחושת שליטה (Pearlin & Schooler, 1978; Hobfoll & Walfisch, 1984 ), תמיכה חברתית (Zimet et al., 1988), מצוקה נפשית (Derogatis & Spencer, 1982), איכות חיים ( Kreitler & Kreitler, 2006) ותפיסת עתיד ( Seginer, 1998).

ממצאים תוצאות המחקר הראו כי אימהות ערביות דיווחו על תחושת מצוקה גבוהה יותר מהאימהות היהודיות, ותמיכה חברתית ותקווה לעתיד נמוכה יותר מאימהות יהודיות.

תמיכה חברתית ותחושת שליטה תרמו באופן עצמאי לתחושת המצוקה, תחושת שליטה תרמה באופן עצמאי לתקווה לעתיד גבוהה, ותמיכה חברתית תרמה באופן עצמאי לאיכות חיים גבוהה וחשש מהעתיד נמוך.

מוצא איתני ממתן את ההשפעה של תחושת שליטה ותמיכה חברתית על ההסתגלות: הקשר בין תחושת שליטה ותמיכה חברתית להסתגלות היה חזק יותר אצל אימהות מהמגזר הערבי יותר מאימהות מהמגזר היהודי.

מסקנות ממצאי המחקר מצביעים על תחושת שליטה ותמיכה חברתית נחשבים למשאבים חשובים בהתמודדות אימהות עם מחלת הסרטן של הילד. ומוצא איתני נמצא כממתן את הקשר בין משאבים להסתגלות.

ממצאים אלו תורמים לידע שנצבר בתחום של התמודדות הורים לילדים חולי סרטן. כמו כן, הם יכולים לשמש בפיתוח מחקרים עתידיים נוספים בתחום של הבדלים תרבותיים בהתמודדות עם מחלת הסרטן של הילד.

סואר מחול חורי
סואר מחול חורי
Powered by Eventact EMS