שימוש בראיון לבניית תחושת מסוגלות תעסוקתית בקרב אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות

m.orlyzadok@gmail.com
אורלי צדוק, ייעוץ ותכנון קריירה, הוד השרון

בהכוון וייעוץ תעסוקתי אנו מסתמכים על הראייה העצמית של האדם את עצמו. שאלות כגון "מה המטרות שלך?" איך אתה רואה את עצמך בעתיד?" מה הכישורים שלך?" "מהן הנטיות שלך?" מהווות בסיס לגיבוש אופציות תעסוקתיות.
ישנם אנשים ששאלות אלו אינן יעילות עבורם. הסיבות לכך יכולות להיות שונות. ישנם אנשים שנגישותם לעולמם הפנימי נמוכה. הם לא רגילים להשתמש בכלי של התבוננות פנימית על מנת לקבל החלטות ולנהל את חייהם. לאחרים, ישנה היסטוריה של כישלונות. היסטוריה זו מביאה אותם לתחושת ייאוש וחוסר אמונה ביכולתם ליצור תכנית חיים מספקת. ישנם כאלה שעולמם מצומצם ואין להם מגוון רחב של התנסויות, כך שיש להם קושי לשקול מגוון אפשרויות.
השיטה לעבודה עם אנשים אלה מבוססת על פסיכולוגיה חיובית (סליגמן, 2014) ועל שיטה של למידה מהצלחות (רוזנבאום, 2003). שיטות אלה מבוססות על הסתכלות על החיובי, על מה שקיים, מיצוי הכוחות, היכולות, הכישורים והמיומנויות עליהם ניתן ללמוד מסיפורי הצלחה וכן משיקוף התנהגויות בחדר הקשורות ליכולות כגון יכולת הקשב, יכולת התמודדות עם קושי וכדומה. הסתכלות זו מהווה בסיס ליצירת פרופיל חיובי וייחודי שמאפשר בניית אמון בכוחות. לדוגמה, ניתן לראות איכויות כגון יכולת הסקת מסקנות אינטגרטיבית, יכולת להתגייס לעזרת המשפחה או חריצות יוצרת דופן.
מטרת הסדנה הינה מתן כלים מעשיים תוך כדי הדגמה והתנסות להעלות את תחושת המסוגלות תעסוקתית באמצעות שימוש בשיטות מהפסיכולוגיה החיובית הכוללת שיח כוחות ולמידה מהצלחות.
שיטה:
1. הצגה קצרה של השיטה
2. נדגמה של שיח עם נועץ בסיוע מתנדב מהקהל
3. התנסות קצרה בראיון של אנשים תוך התייחסות לבנק שאלות
4. דיון ביתרונות ומגבלות השיטה ואפשרות היישום שלה בחיי היומיום

אורלי צדוק
אורלי צדוק
Powered by Eventact EMS