"עכשיו תורי"- סדנא לבני משפחה מטפלים עיקריים

מרב קרוב shmeravka@clalit.co.il הדרה שגב
השירות הסוציאלי, שירותי בריאות כללית, רמת השרון

רציונל:
מטפל עיקרי הוא בן משפחה הנוטל אחריות על הטיפול באדם החולה. לרוב המטפל העיקרי "שקוף" לאנשי הטיפול, הוא נלקח כמובן מאליו, נתבע לשאת בנטל הטיפול ולבצע את המצופה ממנו. התמודדותו מתישה ושוחקת. ללא תמיכה מהמערכת בריאותו הנפשית והפיזית עלולה להיפגע.
הסדנא נותנת מענה ביו פסיכו סוציאלי להעצמת המטפל העיקרי.

מטרות:
1. מתן מענה קבוצתי למספר מטפלים (Family Caregivers),תוך ניצול משאבים (זמן, כוח אדם).
2. חיזוק והעצמת המטפל העיקרי, להתמודדות מיטבית במציאות מורכבת.
3. ייעוץ תיווך והכוונת המטפלים לפי הצורך האישי, לגורמי קהילה רלוונטיים, (מיצוי זכויות).

שיטות: סדנה בת 8 מפגשים, המיועדת לבני משפחה מטפלים בכל סוגי המחלות. הנחיה ב CO בגישה פסיכו-חינוכית- דינאמית, בהתבסס על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי. המפגשים התייחסו למרכיב הרגשי והמרכיב המעשי .

ממצאים:
שיפור ברווחה הנפשית.
חשיפה למקרות מידע ושימוש בגורמי קהילה.
צמצום אשפוזים עקב ניהול טיפול יעיל.
העלאת מודעות הצוות המטפל לאוכלוסיית המטפלים העיקריים.

מסקנות והמלצות יישומיות:
1.יש לראות במטפלים העיקריים שותפי תפקיד בטיפול- צרכיהם ראויים להתייחסות ייחודית, והם זכאים למענים טיפוליים הולמים.
2.הקמת שירות ממוקד חווית לקוח- להפחתת חסמים ביורוקרטיים ושיפור זמינות השירות.
קיים קושי במעבר בין בית החולים לקהילה. בני משפחה מטפלים אינם מכירים את הגורמים הקהילתיים הרלוונטיים ולכן מתקשים להיערך למצב התפקודי החדש של החולה בביתו. יש מקום לבנות "חוליה מקשרת" בין בית החולים לקהילה שתהווה מענה מידי לבני המשפחה. המלצתנו היא הקמת מוקד טלפוני סוציאלי למענה בשאלות ביורוקרטיות הנוגעות לניהול הטיפול בבית ומיצוי זכויות. במכתב השחרור מבית החולים יופיע מספר הטלפון של המוקד אליו ניתן לפנות.
3. קיום סדנאות למטפלים עיקריים.

מרב  קרוב
מרב קרוב
Powered by Eventact EMS