תכנית פיילוט "תקצוב אישי" לאנשים עם מוגבלות

zivma@jdc.org 1 מארק שמיס 2 אפרת שטרן 1
1מסד נכויות, ג'וינט ישראל, ירושלים
2מנהל המחלקה לאבחון, קדום והשמה - האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

תקציר

תכנית תקצוב אישי מיישמת את תפיסת העולם של מתן שירותים ותמיכות נדרשות, המבוססים על רצונותיו וצרכיו של האדם ולא המבוססים על סוג מוגבלותו של האדם.

בהרצאה, נבקש לא רק להתייחס ברמה התיאורטית לתפיסת עולם זו, אלא גם נמחיש את אופן מימושה במס` שיטות קיימות בעולם, וכמובן בישראל, באמצעות תחילת פעילותה של תכנית פיילוט "תקצוב אישי".

הקדמה

תכנית פיילוט "תקצוב אישי" נשענת על שלושה עקרונות עיקרים:

  1. תקצוב אישי הנשען על רצונותיו וצרכיו של האדם;
  2. סל שירותים גמיש ויצירתי המאפשר תפירת "חליפה אישית" לכל אדם וללא תלות מיידית בשירותי רווחה קיימים;
  3. העלות של תכנית שירותים אישית לא תחרוג מהמקובל במערכת השירותים הקיימת כיום.

הצורך והמטרה

אנשים עם מוגבלות רוצים לחיות, לאהוב, לעבוד ולממש את שאיפותיהם כשם שאנשים אחרים עושים זאת בקהילותיהם.

תכנית "תקצוב אישי", איננה רק תפיסת עולם חדשה במתן שירותים לאנשים עם מוגבלות, אלא גם מבטאת צורך אקוטי שעולה בקרב אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, המבקש לייצר תוספת לשירותי הרווחה הקיימים היום.

העמדתו של האדם במרכז, תוך תפירת "חליפה אישית" (באמצעות העמדת "תקציב אישי"), לא רק תעמיד את רצונו וצרכיו של האדם עם המוגבלות כעוגנים המנחים בגזירת השירותים, אלא תאפשר למקסם את סיכויי השתלבותו בכל תחומי החיים: דיור, תעסוקה, פנאי, השכלה, בריאות ועוד, ותיתן מענה ראוי לנושא התמודדות עם ריבוי מוגבלויות.

המענה הנדרש

התכנית מבקשת ליצור סלי תקצוב אישי. סל תמיכה שכזה, ישקף את צרכי התמיכה הכלליים של האדם עם המוגבלות, הן מבחינת תדירותם (עוצמת התמיכה), משך הזמן שנדרש לבצעם וסוג התמיכה הנדרש. הסל התקציבי יאפשר לאדם עם המוגבלות לעשות בו שימוש לצורך קבלת מענים, בהתאם לבחירתו.

זיו  מגור
זיו מגור
Powered by Eventact EMS