קבוצת "השווים"- קבוצת בלינט לעובדים הסוציאליים

drtaliamb1@clalit.org.il ד"ר שיר דפנה תקוע אסתר הלוי שריקי
השירות הסוציאלי, מרכז רפואי קפלן, רחובות

מטפלים המסייעים באירועים טראומטיים עלולים לפתח סימפטומים של מצוקה ואו טראומטיזציה משנית. העובדים הסוציאליים בבית החולים, נחשפים באופן תמידי לטראומות פיזיות ונפשיות, מוות ואבדניים בדומה ל"מגישי סיוע ראשוני". מהספרות עולה כי יש לתמוך בצוותים החשופים לטראומות על מנת להפחית סימפטומים של מצוקה, למנוע טראומטיזציה משנית ותסמיני שחיקה. לאור הצורך בעיבוד רגשי של חוויות הטיפול והחשיפה לטראומה ובניסיון למצוא מודל המותאם לעבודה במערכת הבריאות, נערכה לראשונה ובאופן ניסיוני, קבוצת בלינט לעובדים סוציאליים במחלקות השונות בבית חולים. קבוצת בלינט הנה קבוצת תמיכה ודיון חווייתי אשר במקורה יועדה לרופאי משפחה. נערכו ראיונות חצי מובנים למשתתפי הקבוצה. הראיונות נותחו לפי הגישה הנרטיבית, באמצעות ניתוח תימתי. מן הראיונות עולים הקשיים בטיפול ובחשיפה לטראומה ומורכבות מקצוע העבודה הסוציאלית בבית חולים וכי ההשתתפות בקבוצת הבלינט מסייעת בחיזוק תחושת השייכות והזהות המקצועית ומשמשת כמקום מקצועי החזקתי. לאור זאת ברצוננו להנחיל מודל עבודה זה לצוותים רפואיים נוספים, במחלקות השונות בבית החולים, אשר חשופים לחולי מוות וארועים טראומטיים מדי יום.

טליה מגדסי בריקמן
טליה מגדסי בריקמן
Powered by Eventact EMS