פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר

author.DisplayName
שירותי אנוש, מכללת עמק יזרעאל

רקע: זקנים משתמשים ברשתות חברתיות לצרכי פנאי וקשרים חברתיים. הדבר מפחית בידוד חברתי ותחושות בדידות ומסייע במניעת התנתקות מהחיים החברתיים.

מטרה: לנסות ולאפיין את חוויית השימוש של זקנים ישראלים בפייסבוק כחקר מקרה של שימוש ברשתות חברתיות מקוונות.

שיטה: 30 בני 65+ (15 גברים ו-15 נשים) המשתמשים בפייסבוק. איסוף הנתונים שילב בין מספר שיטות מחקר איכותניות ואיפשר הבנה מקיפה של אופני השימוש בפייסבוק ומשמעות החברות בה עבור הזקנים: שאלון פרטים אישיים; ראיון עומק; תצפית-אתנוגרפיית מדיה; נטנוגרפיה-תצפית מקוונת.

ממצאים: תהליך האימוץ של טכנולוגיות חדשות תואר כרצף הנע על פני שימוש מצומצם מחד ועד אימוץ מלא ושימוש אקטיבי מאידך. במרכז זוהה אימוץ פסיבי שלא פסל את החידושים אך גם לא חיפש אחריהם.

ככל שהמשתתפים צברו ניסיון רב יותר בשימוש בפייסבוק, כך הפך השימוש שלהם בה למושכל יותר. מכאן שרמת האוריינות הדיגיטלית שלהם השתפרה. עוד נמצא כי דפוסי התנהגות יומיומיים יובאו אל העולם המקוון וכן נצפה שימוש במחשב כהשלמה לחיי היומיום: אירוע או פעילות לא-מקוונים שהמשיכו באופן מקוון.

תגמולי השימוש בפייסבוק הקיפו קשת רחבה של צרכים וציפיות עליהם נועד השימוש לענות: בידור; חיפוש אחר מידע; ושיתוף במידע אישי. כך המשיכו המשתתפים לעסוק בתחום בו עסקו בעבר או שרכשו תחום עניין חדש והתמקצעו בו.

סיכום: הטכנולוגיה של רשתות חברתיות מקוונות היא חדשה יחסית, מתפתחת בהדרגה ומציגה שימושים פוטנציאליים חדשים שבהתאמה לזקנים יכולים לסייע להם רבות בפיתוח ההון החברתי אותו צברו במהלך חייהם ושימורו לעת זקנה, בשמירה על קשרים חברתיים ובפיתוח תחומי עניין ותעסוקה חדשים.

נראה כי טכנולוגיה זו מועילה רבות לאיכות חייהם של המשתמשים בה ומכאן שהיא עונה על ההגדרה של "טכנולוגיית איכות חיים".

סיגל נעים
סיגל נעים
Powered by Eventact EMS