מקומה של העבודה הסוציאלית בתהליך הכשרת מתמחים ברפואת משפחה –תחום הולך ומתפתח בעבודה הסוציאלית בארץ

moran@bkeshev.co.il 3 תמר דרייפוס 1,3 הובר בן שושן הדס 2,3
1רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, ירושלים
2רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, עפולה
3רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, כפר סבא

רקע: תחום העבודה הסוציאלית כחלק אינטגראלי בחינוך רפואי בכלל ובהכשרת מתמחים ברפואת משפחה בפרט, הוא תחום יחסית צעיר בעבודה סוציאלית. תחום זה הולך וצובר תאוצה, מתפתח וזוכה למקום של כבוד והוקרה מצד רופאים ומתמחים. ברצוננו להציג תחום מרתק ובעל השפעה נרחבת על מעגלים הולכים ומתרחבים (מתמחים, רופאים, לקוחות, מחקר ותאוריה וכו`).

דיון: רופא מתמחה הינו רופא אשר סיים את לימודיו הרפואיים וסיים את הסטאז`, ובחר לעצמו תחום התמחות. במקרה זה, רפואת משפחה. תהליך ההתמחות נמשך בין שלוש לארבע שנים במהלכן צובר המתמחה שעות ניסיון מעשי רבות, ידע קליני ברפואת משפחה וכן ידע בתחום הפסיכוסוציאלי.

תחום אחריותה של העו"ס כולל הנחלת נושאים כמו תקשורת, אמפטיה, מודלים משפחתיים וכו`, המהווים אבני דרך מרכזיות בהכשרתו של מתמחה והפיכתו למומחה. זאת באמצעות הדרכות פרטניות וקבוצתיות

העו"ס אחראית על תחומי למידה נוספים כמו: אופן התייחסות לכלל צרכי האוכלוסייה והקהילה בה המרפאה פועלת ואוכלוסיות מיוחדות תוך שימת לב לאדם ולמשפחה בתוך סביבתם הטבעית, דרכי תקשורת ושיתוף פעולה עם המשאבים המקצועיים, הרפואיים ואחרים ופיתוח מיומנויות בעבודת צוות יעילה.

כמו כן נדרשים המתמחים לנהוג באמפטיה כלפי המטופלים תוך הפעלת מיומנויות תקשורת ברמה גבוהה. הם נדרשים גם להתמודד עם מצבים פסיכוסוציאלים מורכבים תוך שימת דגש על ההיבט המשפחתי הן של הקשיים והן של הכוחות בבואם לבנות תכנית התערבות. על כל אלה אמונה העובדת הסוציאלית במחלקה לרפואת משפחה בקופת חולים.

לסיכום בכנס העוסק בשמונים שנה לעבודה הסוציאלית בארץ אנו רואות חשיבות להציג תחום חדש ומתפתח של העבודה הסוציאלית חינוך רפואי והכשרת מתמחים ברפואת משפחה כדוגמה לחדשנות וכהוכחה לאינסוף התחומים בהם העבודה הסוציאלית רלוונטית, מתפתחת ומשפיעה על רווחתם ואיכות חייהם של רבים.

מורן מושקוביץ
מורן מושקוביץ
Powered by Eventact EMS