"להגיע גם אליהם"- תכנית לתגבור הגישה לעבודה סוציאלית במרכז הסרטן

zehavit.spitzer@sheba.health.gov.il ד"ר וונדי חן
שירות סוציאלי אונקולוגי, המרכז הרפואי ע״ש שיבא, רמת גן

רקע:
גידולים סרטניים מהווים גורם תחלואה מרכזי בישראל, מתרבה אוכלוסיית חולים אשר מחלת הסרטן שלהם הינה גרורתית.
במקביל להתפתחויות הרפואיות ,מוסיף מקצוע העבודה הסוציאלית להתפתח ולהתמקצע.
ארגז הכלים של העובד הסוציאלי בתחום הפסיכואונקולוגיה רחב וכולל מגוון כלים.
תרומתו הייחודית של מקצוע העבודה הסוציאלית בשילוב של מתן עזרה קונקרטית- מעשית, לצד
התערבויות מקצועיות.
מספר גבוה של מטופלים לצד רמת תקינה נמוכה לעובדים סוציאליים מקשים על הנגשת השירות הפסיכוסוציאלי למטופלים ובני משפחותיהם.
מטרת הפרויקט:
תגבור הגישה לעבודה סוציאלית במרכז הסרטן שיפור נגישות וזמינות השירות בכדי לאפשר לכל מטופל אשר מחלתו פעילה להיעזר בשירות.
שיטות: פותחה תכנית אסטרטגית להרחבת השימוש במרכיבי תשתית קיימים, הכוללת שימוש באמצעי פרסום, פיתוח מערכת ממוחשבת להצלבת מידע, וניהול מערך מתנדבים בסיוע צוות משימה.
1, פרסום:
א, עריכת תוכן לאתר האינטרנט. הוספת מידע אודות מטרות השירות ודרכי גישה.
ב' חלוקת דפי מידע, פרסום בלוחות מודעות, הוספת מידע בטפסי זימון תורים, וחלוקת כרטיסי ביקור.
2, פיתוח מערכת ממוחשבת להצלבת מידע (QFlOW, Chameleon) המאפשרת גישה לרשימת מטופלים אונקולוגיים לפי נתוני רקע שונים, ומועדי ביקור מתוכננים במרכז הסרטן, לאיתור מוקדם של מטופלים חדשים \ חוזרים אשר טרם פגשו עו"ס.
3, פיתוח והרחבת שירות מתנדבים:
פיתוח תכנית עבודה אופרטיבית הכוללת יעדים יישומיים ואמצעים למעקב. הרחבת הפעילות והוספת מוקדי שירות נוספים בקמפוס מרכז הסרטן.
תפקידי המתנדבים:
הצגת תחומי התערבות העו"ס והכוונה והנגשה לשירות.
מתן מידע ראשוני בנושא מימוש זכויות רפואיות.
שיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי למתן מידע ייעודי לאזרחים וותיקים המתמודדים עם מחלה אונקולוגית.
תוצאות : מיוני 2016 ועד יוני 2017 אותרו בעזרת המתנדבים 817 מטופלים אונקולוגים. נתונים אלו מצביעים על גידול של יותר מ- 65% באיתור פונים והפנייתם לשירות העו"ס בהשוואה ליוני 2016.
מסקנות: מודל עבודה הכולל פרסום תחומי השירות לעבודה סוציאלית במרכז הסרטן, בשילוב מתנדבים במגוון תפקידים פרונטליים מותאמים אישית והכוללים: ייעוץ בנושאי זכויות רפואיות, מתן מידע על דרכי פנייה לשירות העו"ס, איתור טלפוני יזום של מטופלים חדשים באמצעות מערכת ממוחשבת להצלבת מידע, מוכיח עצמו כיעיל בצמצום פערים, ובשיפור ניכר בנגישות וזמינות שירות העבודה סוציאלית במרכז הסרטן.

זהבית שפיצר
זהבית שפיצר
Powered by Eventact EMS