האם העבודה מצאה את רווחתה?
מושב לזכרו של פרופ` יוסי קטן דברים לזכרו: גב׳ נילי קטן
שותף להכנת המושב: ד״ר אהרן יורק דוברים:
ח״כ אילן גילאון, יו״ר סיעת מרצ בכנסת
גב׳ מיכל צוק, משנה למנכ״ל וממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
ד״ר מיקי מירו, לשעבר מנהל קול ישראל

אתי פרץ etty@etty.biz 1 צפרא דוויק 2 ניצה קסיר 3
1עו"ס ועו"ד, עוסקת במדיניות כלכלית חברתית וזכויות חברתיות
2יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים
3ראש תחום (לשעבר) שוק העבודה ומדיניות הרווחה בבנק ישראל; עמיתה בכירה המכון החרדי

פאנל: האם העבודה מצאה את רווחתה?
מוקדש לזכרו של פרופ` יוסי קטן

מיזוג העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שהתרחש לאחרונה, אמור ליצור שילוב חשוב לשיפור המצב הכלכלי והרווחתי של האוכלוסייה הנזקקת והחברה כולה, בתהליך טיפול הוליסטי. תעסוקה היא גורם מרכזי בהעלאת הרווחה ובהקטנת הסיכון להיקלע לעוני. יש קשר חזק ומובהק בין מצבם הכלכלי של ההורים לסיכוי ילדיהם לצאת מהעוני ולשבור את מעגל העוני הבין דורי. שילוב בתעסוקה והקטנת התלות בתשלומי ההעברה של אוכלוסיות מוחלשות יאפשרו למדינה למקד את הטיפול בסיוע לאלה שאינם יכולים להשתלב בתעסוקה או שכושר השתכרותם מוגבל.

ארגז הכלים לעידוד תעסוקה, ובכלל זה הכשרות מותאמות אוכלוסיות ובהשמתם, חשוב כדי לשקם אוכלוסיות רווחה. הכלים צריכים להיות מגוונים ומוכוונים להתגברות על החסמים ולשיפור הכישורים התעסוקתיים והיכולת להשתלב בתעסוקה משמעותית. איחוד התעסוקה והרווחה ייעל את השימוש בכלי הטיפול הקיימים ויסייע בפיתוח כלים לעידוד תעסוקה הולמת בשכר ראוי.

בתחום הקצבאות, חשוב לבחון אותן ולהפעיל כלים ושיטות שמחד, יביאו להעלאת הרווחה למקבליהן ומאידך, לא יהוו תמריץ שלילי לעבודה למי שיכולים להשתלב בתעסוקה.

תקציבי המשרד האחוד צריכים לקחת בחשבון את השילוב בין שני התחומים, כולל התקציב הנדרש לצורך ההטמעה של המיזוג.

להצלחת האיחוד, המיזוג חייב להיות אמיתי ומלא בכל תהליכי העבודה ובכל הרמות, כולל ברשויות המקומיות, לרבות בהתמקצעות הנדרשת לכל אנשי המקצוע והקצאת תקנים מותאמים - והכל בליווי תכנית אסטרטגית ועשייה רב-שנתית.

אתי פרץ
אתי פרץ
חוקים וחקיקה ומה שביניהם
Powered by Eventact EMS