מעבר מהמעטפת הטיפולית אל הכאוס במציאות
(קבוצה לבוגרי מסגרות טיפול אינטנסיבי בתחום האלמ"ב)

רונית נאור חסון ronitn@molsa.gov.il
עו"ס מוסמכת (M.S.W) מדריכה, שירות מבחן למבוגרים, תל אביב

מדובר בקבוצה ראשונה מסוג זה בשירות המבחן, שהוקמה בכדי לתת מענה ארצי לבוגרי מסגרות טיפוליות אינטנסיביות בתחום האלמ"ב. מטרת הקבוצה היא ליצור רצף טיפולי שיסייע לבוגרי הטיפול, לעבור באופן מיטיב ומקדם את שלב המעבר בין הטיפול האינטנסיבי לבין המשך הטיפול בקהילה (באזור מגוריהם), בהתאם לצורכיהם.
משך ההשתתפות בקבוצה נע בין 3-6 חודשים, כאשר בשונה מהמקובל בשמ"מ המנחה אינה קצינת המבחן של המטופלים. קציני המבחן הנםCASE MANEGER , המרכזים את איסוף האינפורמציה וקיום הקשר עם גורמי הטיפול בקהילה, אחראים על מציאת המסגרת הטיפולית המשכית, יצירת הקשר עם בת הזוג ושינוי תנאי השחרור והמלצות לבימ"ש. פיצול זה מפנה את קצינת המבחן שמנחה את הקבוצה להתמקד בהנחייתה לשמור על עמדה מקצועית טיפולית, מבלי שיופעלו עליה לחצים ומתחים של ההליך המשפטי ושל המציאות המורכבת בתקופת מעבר זו. בדרך זו המשתתפים בקבוצה יכולים להביע עצמם ביתר חופשיות, סביב המורכבות המשמעותית בה הם נמצאים בשלב זה.
הקבוצה עוסקת בהסתגלות ויישום הכלים הטיפוליים שנרכשו במסגרת האינטנסיבית, דבר שמעלה סוגיה סביב ההתמודדות עם חוויית הבלבול והזעזוע, שרוב משתתפי הקבוצה מביאים איתם נוכח היציאה ממסגרת טיפולית סגורה לחיי היומיום. בהם מתמודדים עם מציאות מורכבת מבחינה משפחתית, תעסוקתית, כלכלית ומשפטית. בקבוצה נידונות החוויות המציפות אותם סביב המשבר בכללם אירועים שחוו בעבירות, בהליך המעצר ובחוויות טראומטיות קשות מעברם. הם מתארים כי חוו זעזוע בתפיסת עולמם, תהפוכות בקשר עם האשה שהיתה הכי קרובה אליהם ומשמעותית עבורם, וכן נזק משמעותי ולעיתים בלתי הפיך עבור בני הזוג והמשפחה כולה. בשלב זה גם עולות סוגיות מורכבות בנושאים הוריים.
עד כה השתתפו בקבוצה שנמשכת כשנה, 19 משתתפים אשר 14 מהם סיימו את הטיפול כאשר הם משולבים בתכנית טיפולית מקיפה באזור מגוריהם, במרכזים למניעת אלמ"ב או בשירות המבחן. כאמור, עובדה זו מצביעה על השגת המטרה העיקרית של קבוצה ייחודית זו.

רונית נאור חסון
רונית נאור חסון
Powered by Eventact EMS