תוכנית התערבות ליצירת סביבה מותאמת ומכילה לחיזוק קשר הורה-ילד במשפחות בסיכון גבוה לצורך קידום ההתפתחות האופטימלית של ילדיהן

לימור אביגד שפיץ hadarbehrendt@gmail.com
"מרכז הורים-ילדים, גפן", העמותה לקידום החינוך תל אביב יפו

רקע ורציונאל ומטרה: מטרת הפרזנטציה להציג מערך התערבויות היוצר סביבה מחזיקה ומותאמת לצורך חיזוק קשר הורה-ילד. הבסיס התיאורטי להתערבות הינו שילוב בין משנתה של פרנסואה דולטו "הבית הירוק" לבין הגישה הוויניקוטיאנית: יצירת מרחב מכיל המהווה "בית" עבור הורים וילדים (דולטו, 1986), ומהווה סביבה מחזיקה ובטוחה המעודדת התפתחות אופטימאלית (ויניקוט, 1960).

שיטה: דרך אפיון צרכי הורה-ילד, באמצעות אינטייק התפתחותי-משפחתי ותצפית על הקשר, מופנית הדיאדה למגוון התערבויות הכוללות: משחקיה טיפולית, הדרכת הורים, טיפול לאם, טיפול דיאדי, קבוצות ועוד. ההתערבות נעשתה ב"מרכז הורים-ילדים, גפן" ביפו הנותן מענה לילדים בגיל הרך (לידה עד גיל שש) ובני משפחותיהם הנמצאים בסיכון מתוך תפיסה מניעתית מערכתית כוללנית.

ממצאים: נערך ניתוח חומר טיפולי (וינייטים ותצפיות) של 20 משפחות שעברו התערבויות מגוונות לאורך תקופה של בין שנה לארבע שנים ונבדקה איכות הקשר הורה-ילד דרך בחינת התפתחותם של ממדי הזמינות הרגשית ויכולת הרפלקטיביות ההורית. בפרזנטציה יוצגו ממצאים כללים ואפקטיביות המערך תומחש באמצעות הצגת מקרה של עבודה תהליכית עם אם ושתי בנותיה לאורך 3.5 שנים.

מסקנות: כשישנה ראייה כוללת של צרכי ההורה וילדו, בנקודת זמן מסוימת, תוך סיפוק מענה ייחודי מותאם באופן תדיר, אנו עדים לשיפור בקשר הורה-ילד באופן הממחיש כי ניתן לסייע לכל הורה להביא לידי ביטוי את היכולת הטבעית הגלומה בו או בה להיות הורה"טוב דייו".

Powered by Eventact EMS