מסגרת פעילות מותאמת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית במרכזי יום לתשושים

נטע כהן netac@jdc.org
אשל, ג'וינט ישראל-אשל, ירושלים

רקע - נוכח העליה בשיעורי הדמנציה בארץ, במרכזי יום לתשושים נמצאים אנשים עם ירידה קוגניטיבית התחלתית. בשל הירידה, לעיתים מתקשים להשתלב בפעילויות ומפחיתים קשרים חברתיים, כך שאינם מפיקים את המרב ממרכז היום ומגדילים את הסיכוי להתדרדרות מהירה יותר במצבם. לכן, פיתחנו תכנית פעילות יחודית לשימור יכולותיהם ככל שניתן.

מטרות - שימור יכולות קוגניטיביות וחברתיות של אנשים עם ירידה קוגניטיבית, והגברת מעורבותם בפעילויות מרכז היום.

שיטות - נבחרו 10 מרכזי יום לתשושים בארץ. בכל מרכז אותרו 15-20 זקנים עם ירידה קוגניטיבית שמתקשים להשתלב בפעילות השוטפת. במקומה, מוצעות להם פעילויות מותאמות קוגניטיבית וחברתית, 3-5 ימים בשבוע. הפעילויות כוללות למשל התעמלות, מוזיקה, העשרה קוגניטיבית (חידות, סיפורים, משחקי זיכרון, תשבצים), אקטואליה, יצירה, בישול ואפייה וכדומה, ומועברות ע"י הצוות ומפעילים חיצוניים. הדגש הינו הפעלה מגוונת של אזורים שונים במוח, שיתכן ובעלת פוטנציאל להאטת התפתחות המחלה.

ממצאים - המיזם נמצא בעיצומו בימים אלה. עד כה, נראה שנוצרו במהרה קבוצות חברתיות בין המשתתפים. זקנים, שעד המיזם הסתגרו וצמצמו קשרים חברתיים, חשים שייכות, קבלה, וביטחון עצמי. המשתתפים מגיעים לפעילויות, משתפים פעולה, ויוצרים אינטרקציות אחד עם השני. אנשי צוות וחלק מבני המשפחה מדווחים על שינוי מסוים גם במצב הקוגניטיבי של חלק מהזקנים, שניכר ביכולתם להתרכז, להתבטא, לשתף פעולה, לשבת לאורך הפעילות ולבצע שוב פעולות שסברו שאינם יכולים עוד.

המלצות ישומיות - אף שהמיזם טרם הסתיים, יתכן שעשוי לשמר ואף לשפר מצב קוגניטיבי וחברתי של זקנים עם ירידה קוגניטיבית במרכזי יום לתשושים. נוכח העליה הצפויה בשיעורי הדמנציה, מוצע שבכל מרכז יום תוקם מסגרת כזו, שתהווה מעיין יחידת מעבר בין מרכז היום לתשושים למרכז יום לתשושי הנפש.

נטע כהן
נטע כהן
מנהלת תכניות דמנציה
ג'וינט
Powered by Eventact EMS