הוא לקח לי הכל והותיר אותי בחוסר כל" - על ניצול כלכלי של זקנים

דיקלה קדוש ששון diklas@apotropus.org
המרכז הישראלי לאפוטרופסות, הקרן לטיפול בחסויים, באר שבע

רציונל: בשנים האחרונות אנו נחשפים יותר ויותר לתופעות של ניצול אנשים זקנים בישראל, ניצול כלכלי גופני ונפשי. הבלבול וחוסר הביטחון אשר לעיתים מאפיינים את הגיל השלישי הופכים את הזקנים להיות חשופים לניצול. לעיתים הניצול של האדם הזקן נעשה ע"י האנשים הקרובים לו ביותר הרואים את הזדקנותו כשעת כושר להפעיל עליו מניפולציות שונות ובכך להשיא לעצמם רווחים כלכלים משמעותיים. לא תמיד האדם הזקן מבין שהוא מנוצל, יודע לאן לפנות בבקשה לעזרה, לעיתים הפוגע מאיים עליו או מונע ממנו קשר עם בני משפחה אחרים או גורמים אחרים בקהילה. למרות חוסר היכולת לשלוט על מעשיו של האדם הזקן בכל רגע והעובדה שהניצול נעשה בחדרי חדרים, ישנם סימנים המהווים תמרור אזהרה לאפשרות כי האדם הזקן חשוף לניצול, ישנן פעולות שונות שהזקן ובני משפחתו יכולים לנקוט על-מנת למנוע ניצולו.
"המרכז הישראלי לאפוטרופסות-הקרן לטיפול בחסויים" (להלן: "המרכז") כתאגיד ציבורי הנותן שרותי אפוטרופסות משנת 1979, מוצא כי יותר ויותר מינויים בעבור אנשים זקנים הנם על רקע של ניצול כלכלי גם ע"י בני משפחה, הרבים על רכושו בחייו ומערבים אותו בסכסוך ביניהם עד כדי פגיעה ממשית באיכות חייו. לעיתים המינוי ניתן מאוחר מדי ולא ניתן עוד להחזיר המצב לקדמותו ובכך להבטיח לאדם אשר נוצל, זקנה בכבוד וברווחה.

מטרה: ההרצאה מבקשת לחשוף את משתתפי הכנס לתופעה החמורה שבה מתקיים ניצול של קשישים על בסיס יומיומי, חומרת הניצול ודרכי התמודדות יוצגו באמצעות חקר מקרה:
תלמיד לשעבר ניצל את בדידותה של מורתו הקשישה והערירית, התחבר אליה ובאמצעות ייפויי כוח שחתמה לו, העביר את הבית שבבעלותה על שמו, העביר כספים שהיו מופקדים בחשבונה לחשבונו, סידר לה מקום בבית אבות ונטש אותה שם לגורלה. התעקשותה של חברתה אשר התדפקה על דלתות בית המשפט הביאה למינוי אפוטרופוס חיצוני, מעורבות "המרכז" אשר כללה הפעלת אמצעים טיפוליים ומשפטיים והליך משפטי ממושך בסופו הוחזר לרשותה ביתה אשר נלקח ללא הסכמתה.

בהרצאה יוצגו מקרים נוספים אשר עובדי "המרכז" נחשפו אליהם, סימנים לזיהוי תופעת הניצול, דרכי התמודדות, ודרכי הפעולה שעומדות בפני אדם שנתקל במציאות כזו הן כחבר של הקשיש והן כבן משפחתו. ההרצאה תלווה במצגת ותכלול דוגמאות רבות מהשטח.

דיקלה קדוש ששון
דיקלה קדוש ששון
רכזת טיפול
Powered by Eventact EMS