"טיפול במשחק בחול (עפ"י יונג) עם ילדים חשופים לאלימות במשפחה

author.DisplayName
המרכז לטיפול באלימות במשפחה, עירית חיפה, חיפה

בהרצאה זו אני מתכננת להציג את עולם הטיפול במשחק בחול שבבסיסו התאוריה הפסיכולוגית של יונג, את עולם הטיפול בילדים חשופים לאלימות במשפחה ואת החיבור שאני עושה בחדר הטיפול בין כלי טיפולי זה לבין ילדים שמגיעים אלי לטיפול בעקבות חשיפתם לאלימות בין הוריהם והמצוקה שהם מגלים נוכח הסכסוך ההורי. כמו כן אציג ממצאים של מאפיינים של תמונות בחול שנעשות על ידי ילדים חשופים לאלימות במשפחה.
תהליך הטיפול במשחק בחול (עפ"י התאוריה של קארל יונג) עושה שימוש בשני ארגזי חול של כ-50*70 ס"מ ובעומק של כ-10 ס"מ הצבועים בכחול מבפנים. באחד הארגזים יש חול ים רטוב ובארגז השני חול יבש. בנוסף יש בחדר הטיפול מדפים ובהם שלל פריטים קטנים (מיניאטורות) מעולם המציאות והדמיון, פריטים טבעיים ועל טבעיים, דמויות מיתולוגיות ודמויות מוכרות מתרבויות המזרח, איתם יכול המטופל לבטא את עצמו וליצור תמונות חול המעלות היבטים שונים מעולמו הפנימי.
ילדים חשופים לאלימות במשפחה מוגדרים כילדים שנכחו, שמעו, חשו באופן פיזי או רגשי אלימות בין הוריהם וכלפיהם טרם לידתם וכמובן שאחריה. אני מטפלת במרכז לטיפול באלימות במשפחה של עירית חיפה בילדים שהוריהם מטופלים במרכז ויצאו ממעגל האלימות.
בעבודתי עם ילדים אלו שמתי לב לדפוסי משחק בחול החוזרים על עצמם ועשויים לייצג את טראומת החשיפה לאלימות של ילדים אלו – משחקי הסתרה של מיניאטורות, עולם שמוחבא מתחת לחול ועולם שמוצג מעליו ועוד.
ההרצאה תלווה בצילומים של ארגזי חול שמבטאים את עולמם הרגשי של הילדים.

סיגל נהרי בלומפילד
סיגל נהרי בלומפילד
היחידה להתפתחות הילד קרית ביאליק שרותי בריאות לאומית
Powered by Eventact EMS