התפתחות פוסט-טראומה לאחר פסיכוזה במחלות נפש שונות

ד"ר מירה כספי
עבודה סוציאלית, אונברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
מנהל, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע

רקע

התסמונת הפוסט-טראומטית Post Traumatic Stress Disorder –PTSD היא ההפרעה הנפשית היותר שכיחה בקרב אנשים שנחשפו לאירועים טראומטיים.

התיאוריות הקונבנציונאליות שעוסקות במקורות הלחץ ובחוויות טראומטיות שהובילו לPTSD-,התמקדו באירועים חיצוניים בלבד:

נערכו מחקרים רבים אודות היווצרות PTSD בעקבות אירועים חיצוניים וקיצוניים ספציפיים למשל מלחמה, תקיפה מינית,אסונות טבע ,כמו גם מחקרים בשנים האחרונות שבדקו היווצרות PTSD בעקבות הריון ולידה, פגיעה באמון על ידי גורמי טיפול. כמו כן,מחקרים לא רבים בחנו את קיומה של פוסט-טראומה בקרב חולים פסיכיאטריים על אף קו-מורבידיות בשיעור גבוה.

  • מחקר זה עוסק בהיווצרות פוסט טראומה, אבל בעקבות "אירוע פנימי" – פסיכוזה.
  • בעשור האחרון במיוחד דווחו תגובות PTSD בעקבות אפיזודה פסיכוטית: סימפטומים של הימנעות וחודרנות אצל פציינטים שהחלימו כבר מהאפיזודה הפסיכוטית
  • וממצאים המצביעים על כך שתכני וחווית האפיזודה הפסיכוטית יכולים להוביל ל – PTSD

הלוצינציות ודלוזיות זוהו כאירועים טראומטיים בכ - 60% מהמשתתפים חולי סכיזופרניה ודלוזיות רדיפה נמצאו בעלי סיכון גבוה יותר להוביל ל-PTSD

חשיפת החוויה הסובייקטיבית והאותנטית של הפסיכוזה (במתודה האיכותנית) היוותה חיזוק נוסף להבנת הפוטנציאל להתפתחות הפרעת דחק פוסט טראומטית בעקבותיה.

נחקרו המהלך והחומרה של שתי ההפרעות (פסיכוזה והפרעת דחק פוסט טראומטית) והקשר ביניהם בציר הזמן. נבדקו השפעתם של חוסן נפשי כמשאב פנימי ותמיכה סביבתית כמשאב חיצוני על המשתנים המרכזיים.

ייחודיותו של המחקר הוא בהרחבת קריטריון האיבחון לפוסט טראומה שלא רק מגורם חיצוני,היותו מחקר אורך בשלוש נקודות זמן לאורך שנה ובגודלו של המדגם של חולים פסיכוטיים (210 בתחילת המחקר).

הדיון דן בממצאים אלה ובהקשר של המודל התיאורטי שהוצע כי היסטורית ילדות ואירועים טראומטיים בעבר (כשני שליש מהנבדקים במחקר עברו אירוע טראומטי בעברם) מהווים בסיס להיווצרות פסיכוזה, אך גם להיווצרות הפרעת דחק פוסט טראומטית והשפעות הדדיות ומעגליות בין פסיכוזה להפרעת דחק פוסט טראומטית.

המחקר שילב שיטות וכלים כמותיים ואיכותניים.

לאור הממצאים, ניתוחם והסברם, נבחנו ההשלכות התיאורטיות והטיפוליות: והתמקדות באפליקציות הטיפוליות לחולים לאחר פסיכוזה.

Powered by Eventact EMS