הערכת תהליך אתור דכאון ותוצאות התערבות עובדת סוציאלית בקרב חולים חדשים במכון הסוכרת

lenanat@gmail.com עדי ארטום
שרותי רווחה, מכבי שרותי בריאות, תל אביב

רקע: חולי סוכרת נמצאים בסיכון גבוה לסבול מדיכאון. חולי סוכרת הסובלים מדיכאון נמצאים בסיכון לחוסר איזון של המחלה ולפיתוח סיבוכי סוכרת. לפיכך כדי למנוע סיבוכים של שני המצבים, חשוב לטפל גם בסוכרת וגם בדיכאון. לעובדת הסוציאלית תפקיד חשוב בטיפול בחולי הסוכרת עם בעיות היענות על רקע רגשי ובמיוחד בקרב חולים המראים תגובות דיכאון למצב החולי.

מטרה: לאתר חולי סוכרת בסיכון גבוה לדיכאון ולהעריך תוצאות התערבות של עובדת סוציאלית בקרב חולים אלו.

תהליכים ומחקר: במכון הסוכרת של מכבי השלום מתקיים תהליך אתור יזום לדיכאון לחולים החדשים המופנים לטיפול. באמצעות שאלון (PHQ9) שהוא שאלון סקירה אבחנתי מתוקף לאיתור דכאון . במהלך ביקור במרפאה ממלאים המטופלים שאלון (PHQ9) לאיתור דכאון. מטופלים אשר קבלו ציון חיובי המכוון לדיכאון הופנו להערכה וטיפול אצל עובדת סוציאלית במכון הסוכרת. למטופלים נבנתה תכנית המשך טיפול הן אצל עובדת סוציאלית וכן אצל גורמי טיפול נוספים במכבי ובקהילה.

תוצאות עיקריות: נבדקו 594 מטופלים מתוכם 147 (24.7%) היו בעלי ציון חיובי לדיכאון והופנו לעובדת סוציאלית במכון.

120 (82%) מהחולים שקיבלו ציון חיובי בשאלון טופלו ע"י עובדת סוציאלית.

מבין קבוצת בעלי הציון החיובי חל שפור בהיענות לרכישת תרופות סוכרת לאחר טיפול עובדת סוציאלית בהשוואה לאלה שלא קיבלו טיפול עובדת סוציאלית.

מקרב בעלי הציון החיובי אשר טופלו ע"י עובדת סוציאלית חל שפור באיזון הסוכרת חצי שנה לאחר מלוי השאלון.

נמדדה עלייה של 10% במימוש תרופות מרשם לדיכאון לאחר טיפול עובדת סוציאלית.

סיכום והמלצות להמשך: מתוך התוצאות עולה כי יש חשיבות לתהליך מובנה ויזום איתור דיכאון בקרב חולי סוכרת וכי להתערבות עובדת סוציאלית השפעה מיטיבה על ההיענות לטיפול התרופתי ולאיזון הסוכרת.

הלנה נטרביץ'
הלנה נטרביץ'
Powered by Eventact EMS