שילובים- תוכנית להנגשת שירותים טיפוליים לילדים ונוער במרחב הכפרי

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1עו"ס ומנהלת, המחלקה לשירותים חברתיים, מבואות החרמון
2עו"ס מרכזת התוכנית, המחלקה לשירותים חברתיים, מבואות החרמון

רציונאל:
המועצה האזורית מבואות החרמון הינה מועצה פריפריאלית כפרית הכוללת בתוכה 13ישובים הפזורים על אזור גאוגרפי נרחב. המרחק ממרכזי אוכלוסייה יוצר מציאות בה היקף השירותים הטיפוליים לילדים ונוער קטן, מצומצם, לעיתים סטיגמטי ונגישות השירותים נמוכה.
המחלקה לשירותים חברתיים במבואות החרמון פועלת, בכל הנוגע לטיפול בילדים ונוער, בראיה מערכתית תוך כדי חיבור לצרכים של הלקוחות. הבדיקה בשטח העלתה מציאות בה יש הרבה ילדים ונוער בסיכון שמשפחותיהן לא מצליחות להגיע ולהתמיד בטיפול רגשי עבור ילדיהם בשל קשיים הקשורים למאפיינים של משפחות רווחה ולחיים במרחב הכפרי.
שילובים נבנתה כחלק ממדיניות "הפנים לקהילה" על מנת לפתח תוכנית אשר מטרתה להנגיש ולהרחיב את המענים הטיפוליים הנוגעים ישירות בילדים, בני נוער והוריהם במרחב הכפרי, בכדי לאתר ולטפל מוקדם ככל הניתן במצבי סיכון עבור ילדים מגיל 4 עד 18 ומשפחותיהם.

מטרות:
1. הנגשת המענים הטיפוליים לילדים ונוער במרחב הכפרי.
2. בניית שיתופי פעולה בין הורים, עובדים סוציאליים, גורמי חינוך ,שירותים פסיכולוגיים(שפ"ח) ושירותים טיפוליים נוספים.
3. איתור, מניעה וטיפול במצבי סיכון עבור ילדים ונוער ומשפחותיהם ומניעת הוצאה מהבית.

שיטת ההתערבות:
המענה הטיפולי הרגשי ניתן לילד באופן ישיר, במסגרת הגן,או בית הספר שהינה מסגרת זמינה, נורמטיבית ולא סטיגמטית. הטיפול ניתן בהסכמת הורים, השתתפותם הכספית והסכמתם להדרכת הורים כחלק מהטיפול. המטפלים בשילובים הינם אנשי מקצוע המטפלים באומנות, תנועה, מוסיקה וכד, הטיפול כולל עבודה מערכתית לאורך השנה.
המענה מתחשב בפיזור הגיאוגרפי והמרחקים ממרכזים עירוניים או שירות ציבורי אחר, אשר דורשים זמן, תחבורה ובעצם מביא את הטיפול לזמינות מכסימלית.

המצב כיום בשילובים:
שילובים פועלת במבואות החרמון מזה 6 שנים. השנה(תשע"ז) שילובים פועלת ב-5 בתי ספר יסודיים, 2 תיכונים ו-3 גנים סה"כ בטיפול 45 ילדים, נוער והוריהם.

נחמה מרדכי
נחמה מרדכי
Powered by Eventact EMS