הצגת פרויקט: פיתוח מנהיגות קבוצת נשים בכפר ביר אלמכסור

nesreenabuelhija@hotmail.com
מרכז עוצמה, מחלקת רווחה, ביר אלמכסור

תוכנית הכשרת פעילות- עושות מחר

הרציונאל:

הכפר ביר אלמכסור נמצא באשכול 2 בדירוג הסוציואקנומי , בכפר שוררת אווירה של אדישות והשלמה עם המצב הקשה.

קיים מחסור ביוזמות חברתיות אישיות כגון עמותות וארגונים קהילתיים.

לאור הנ"ל צוות מרכז עוצמה זיהה צורך ליזום תכוניות שמגבירות את המעורבות החברתית בקהילה.

מטרת התוכנית נשים "נשים עושות מחר" היא לגבש קבוצת פעילות שתתן מענה בהקמת לצרכים מקומיים שעלו מצד התושבים.

מטרות ושיטות:

15 נשים השתלבו בקורס אימון אישי במרכז עוצמה, שמטרתו הייתה להעביר את הנשים תהליך העצמה ולהפוך אותן לפעילות ומובילות בקהילה .

התוכנית ארכה 12 מפגשים, התכנים כללו למידה על קידום תהליכי שינוי וגם הוקנו לנשים, כלים לעשייה קהילתית, מיומנויות לפיתוח שיתופי פעולה ברמה המקומית.

ממצאים:

לאחר סיום תהליך הקמת וגיבוש קבוצת הפעילות, נשות התוכנית יזמו 4 פרויקטים בכפר

1) מרכז יום לקשישות- מסגרת חברתית לשעות פנאי.

2) הקמת ועד הורים בחט"ב.

3) מטבחון קהילתי – תוכנית לעידוד יזמות עסקית מקומית ע"י הקמת קייטרינג שיספק אוכל ביתי למסגרת חינוכיות ואירועים קהילתיים.

4) הקמת תנועת נשים- תנועת נשים לא פורמאלית שמטרתה לשפר את מעמד האישה בכל התחומים בכפר.

מסקנות והמלצות:

מבין 4 הפרויקטים, מרכז היום לקשישות הוקם ו-3הפרויקטים האחרים נמצאים בשלבי הקמה.

הנשים פתחו את מרכז היום כאשר הן היו אחראיות על כל התהליך . יום הפתיחה היה מוצלח הפעילות זכתה לאהדה ותמיכה. כיום הנשים נפגשות פעם בחודש לשתף לגבי הפעילות שלהן וכן כדי להיעזר אחת בשנייה באופן קונקרטי ותמיכתי.

הייחודיות של התוכנית הינה שהיא ממחישה את המושג grass roots שהיוזמות החברתיות עלו מהשטח ע"י ויצאו לפועל ע"י הפעילות מהקהילה. תהליכים אלו מלמדים על בניית חוסן חברתי של הקהילה ויצירת מחויבות הדדית בין חבריה.

-

נסרין אבו אלהיגא
נסרין אבו אלהיגא
Powered by Eventact EMS