חוויתם של אבות החשים מדיניות רווחה מגדרית מוטה בתהליכי גירושין בעצימות גבוהה בישראל

רונית סמדר-דרור ronitsd@netvision.net.il
יו"ר עמותת לצדכם, דוקטורנטית בתחום אלימות במשפחה, אוניברסיטת חיפה, כרמיאל

רציונל ההרצאה: הרצאה זה מבקשת להעלות את המודעות של העובדים הסוציאליים הנדרשים להתערב בסכסוכים זוגיים בעצימות גבוהה לחווייתם הקשה של אבות בעת שהם עומדים מול מערכות הרווחה במציאות הנוכחית בישראל.
רקע: היקפי התופעה אינם ברורים שכן מעולם לא נעשה מחקר בתחום זה. מהספרות בעולם, מהפרקטיקה וממעקב אחר הדיון בחוויה זו ברשתות החברתיות, ככל הנראה מדובר בתופעה של אלפי גברים ומעלה. ההרצאה תעסוק גם בקשר העקיף בין התגובה הממסדית לסכסוכי גירושים בעצימות גבוהה לבין התופעה של אלימות בין בני-זוג, שכן קיימת לעיתים חפיפה בין שתי התופעות ולא מן הנמנע כי במהלך של סכסוך גירושים טעון רגשית יסלימו הדברים לאלימות. עקב היתכנות פסיכולוגית זו, מהווה הדינמיקה של סכסוך זוגי קרקע נוחה לתלונות שווא של נשים בדבר אלימות ומסוכנות כלפיהן או כלפי הילדים, חוסר אחריות ומסוגלות הורית שלו, ו/או מסוכנות מינית של האב כלפי ילדיו. תלונה כזו מייצרת באופן טבעי ומיידי דאגה, חשד ולחץ מנטלי כבד על אנשי המקצוע האמונים לטפל בזוגות אלו ונמצאים בתווך שבין בני- הזוג המסוכסכים. לחץ זה עלול לגרום להטיה חמורה וכשל באבחון המערכת הזוגית ובוודאי לטיפול לא מקצועי הפוגע בבני-הזוג ובילדיהם.
המלצות יישומיות: תוצע אלטרנטיבה שתוכל לסייע באבחון הדינמיקה הזוגית שתוביל לטיפול אינטגרטיבי ומותאם יותר.

רונית סמדר-דרור
רונית סמדר-דרור
Powered by Eventact EMS